Πράκτορες του Πλανήτη στο Σχολείο μας

Την Παρασκευή 28/2/2020 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από μέλη της ομάδας «Πράκτορες του Πλανήτη μας» στις τάξεις Γ' και Δ' του Σχολείου μας.
Οι μαθητές μας ,αν και ήδη είναι στους ενεργούς εθελοντές για την ανακύκλωση, απόκτησαν γνώσεις πιο εξειδικευμένες σχετικά με δράσεις για τη σωτηρία του Πλανήτη μας!!! Το πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία » συνεχίζεται με αμείωτη ένταση!!!

Συγγραφέας: 
Παπαγγελοπουλος...