Παίζοντας με αυγοθήκες μαθαίνουμε τη συμμετρία!

Στο σχολείο μας μαθαίνουμε πως μπορούμε να ακολουθούμε τον «κώδικα»  μείωσης των απορριμμάτων «Μειώνω- Επαναχρησιμοποιώ- Ανακυκλώνω».

Αυγοθήκες, πλαστικά ποτηράκια, χαρτόκουτο, που έφεραν τα παιδιά από το σπίτι τους  και κρατάμε στην αποθήκη μας για επαναχρησιμοποίηση, βοήθησαν να μάθουμε παίζοντας τη συμμετρία,τα σχήματα και τους αριθμούς, να αποκτήσουμε δεξιότητες προσανατολισμού, να φτιάξουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο για να ευχηθούμε στους φίλους μας από τα σχολεία της Ελλάδας και της Ευρώπης και να διασκεδάσουμε !

 

Συγγραφέας: 
Βούλα Μιλούλη