Το παιχνίδι της κομποστοποίησης

1. Ως memory
Όπως  "τα χαρτιά"

Η  Υπεύθυνη του προγράμματος, Δ/ντρια του Σχολείου, Τσελίκα Χριστούλα, εμπνεύστηκε και δημιούργησε ένα παιχνίδι για την κοπμοστοποίηση. Ποια υλικά τρώει ο γεωσκωληκάκης μας, που βρίσκεται μέσα στον κομποστοποιητή μας και ποια δεν τα τρώει? Οι μαθητές το μαθαίνουν ευχάριστα και ξέρουν τι πρέπει να ρίξουν μέσα στον κομποστοποιητή μας.

Το παιχνίδι παίζεται με δύο τρόπους:

1. Σαν memory

Όλες οι κάρτες είναι κλειστές. Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες.Ο στόχος είναι να ανοίγονται οι κάρτες ανά δύο. Αν ταιριάζουν (δηλαδή αν και οι δύο κάρτες δείχνουν υλικά που κομποστοποιούνται ή δεν κομποστοποιούνται η ομάδα παίρνει ένα πόντο και οι κάρτες παραμένουν ανοιχτές. Αν οι κάρτες δεν ταιριάζουν(δηλαδή η μία κάρτα δείχνει υλικό που κομποστοποιείται και η άλλη που δεν κομποστοποιείται, οι κάρτες ξανακλείνουν  και η ομάδα δεν παίρνει πόντο. Νικάει εκείνη η ομάδα που συγκεντρώνει τους περισσότερους πόντους.

2.όπως «τα χαρτιά»

Οι κάρτες ανακατεμένες,μοιράζονται στους μαθητές δύο ομάδων. Ο κάθε μαθητής ρίχνει την κάρτα του εναλλάξ.(πρώτα ομάδα Α, μετά ομάδα Β)Αν η κάρτα που ρίχνει ,δείχνει υλικό που κομποστοποιείται τη βάζει κάτω από την κάρτατου κομποστοποιητή μας. Αν η κάρτα δείχνει υλικό που δεν κομποστοποιείται την βάζει κάτω από την κάρτα που λέει: «ΔΕΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ» Νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που έχει μαζέψει τις περισσότερες κάρτες με κομποστοποιήσιμα υλικά.

Συγγραφέας: 
christine.