Μπορούμε στο σχολείο

Οι μαθητές της Σχολής Καραβάνα συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Μπορούμε», https://www.boroume.gr με τίτλο  «Μπορούμε στο σχολείο». Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την σπατάλη του φαγητού και συνεπώς στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.

Μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες του προγράμματος, υπό την καθοδήγηση της κ. Κοσμίδου Βαρβάρας -μέλος της ομάδας Μπορούμε- τα παιδιά είχαν  την ευκαιρία να ενημερωθούν  για το πρόβλημα της σπατάλης φαγητού, να διερευνήσουν  τα αίτια του και να  προτείνουν  πιθανές λύσεις και  τρόπους αντιμετώπισής.

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε  πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό με πληροφορίες και ποικίλες δραστηριότητες πάνω στις σχετικές θεματικές ενότητες. Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό και δεσμεύτηκαν να τηρήσουν τον δεκάλογο μείωσης της σπατάλης φαγητού.

Συγγραφέας: 
sxolikaravana