Μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω

επί το έργον
καλλιτεχνικές δημιουργίες
επί το έργον
ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της εργασίας μας

Με σύνθημα μας "Μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω"  (13-17/1) χωριστήκαμε σε ολιγομελείς ομάδες που η καθεμιά παρατήρησε ένα συγκεκριμένο χώρο του σχολείου ή της γειτονιάς. Κατόπιν οι ομάδες συνεδρίασαν στην τάξη και συμπλήρωσαν τα φύλλα εργασίας τους με τις παρακάτω παρατηρήσεις: τι είδους απορρίμματα πετάμε, ποια από αυτά είναι ανακυκλώσιμα, ποια από αυτά μπορούν να μειωθούν, ποια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Επίσης αν κρίνανε απαραίτητο να φτιαχτεί ένας ΧΥΤΥ και σε ποιο σημείο της πόλης. Οργανώσαμε ένα παιχνίδι ρόλων με αφορμή τη δημιουργία του ΧΥΤΥ. Στο τέλος ενημερώσαμε όλο το σχολείο για την ύπαρξη του μπλε κάδου και των ειδικών σακούλων της ανακύκλωσης και δώσαμε πρώτοι το καλό παράδειγμα.

Συγγραφέας: 
Χαραλαμπάκη Στέλα