Το ημερολόγιο του ενεργού πολίτη

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας δημιουργησαν ένα ημερολόγιο για κάθε εβδομάδα. Κατέγραψαν στα αριστερά, ενέργειες που μπορούν να κάνουν στο σπίτι, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποφυγή της κλιματικής αλλαγής. Έλεγχαν καθημερινά ποια από αυτά εφάρμοσαν

https://www.slideshare.net/ichalkia/diary-235140062.
 

Συγγραφέας: 
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ