ΤΟ ΙΕΠ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΠΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ!

Το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) συμπεριέλαβε στο ψηφιακό αποθετήριο του  << Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων >> το ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ με τίτλο <<Η Γεωθερμία και η αξιοποίηση της>> το οποίο το ενσωμάτωσε στον κύκλο Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον προκειμένου να εμπλουτίσει τους επιμέρους τομείς Οικολογική Συνείδηση, Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία,  Πολιτιστική κληρονομιά

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΥΝΑΣΜΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΕ ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Το ίδιο πόνημα συμπεριλαμβάνεται ως  project- Σχέδιο Μαθήματος και  εμπλουτίζει την Greek SDGs Library – Ελληνική Βιβλιοθήκη Στόχων στον στόχο 7  << φθηνή και καθαρή ενέργεια>> του ιδρύματος Quality Νet Foundation και του εκπαιδευτικού του τμήματος Βιωματικό Σχολείο το οποίο στα πλαίσια της προσαρμογής των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο δημιούργησε την

Greek SDGs Library – Ελληνική Βιβλιοθήκη Στόχων

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας και παράλληλα την αναγκαιότητα ευρύτερης ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θέματα όπως έχουν  καταγραφεί από τους επίσημους Θεσμικούς Φορείς της χώρας μας.

Κάνοντας κλικ στη λέξη Project  έχετε άμεση πρόσβαση στο Σχέδιο Μαθήματος.

 

Υγιαίνετε αποκλειστικά και μόνο….

O έχων την τιμή του Συντονισμού του Αειφορικού προγράμματος

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

(ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ)

Συγγραφέας: 
gymkoimis