Για δεύτερη συνεχόμενη φορά στις 30/4/2020 ψηφιακό υλικό του Μαθηματικού ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ που υλοποιήθηκε στο "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ" ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, περιλαμβάνεται σε NEWSLETTER TOY ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ QUALITYNET FOUNDATION

Χριστός Ανέστη! Υγιαίνετε και, ει δυνατόν αγαλλιάσθε…

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά στις 30/4/2020 ψηφιακό υλικό του Μαθηματικού ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ που υλοποιήθηκε στο "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ" ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, περιλαμβάνεται σε NEWSLETTER TOY ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ QUALITYNET FOUNDATION https://qualitynetfoundation.org/
το οποίo τώρα απευθύνετε σε ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ στα πλαίσια της δράσης action families: Άνοιξη με αισιοδοξία στεκόμαστε μπροστά στη νέα εποχή.https://drive.google.com/open?id=1pbhL_684-ebPPfkfDm_ljAxWXGvZ9tPa
Το QualityNet Foundation, καλεί τους Γονείς υιοθετήσουν έναν νέο, πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, να γίνουν πρεσβευτές των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και να γίνουν μέρος του κινήματος in action for a sustainable life, προσφέροντας τα εκπαιδευτικά υλικά (σχέδια μαθήματος, φύλλα δραστηριότητας, ενημέρωση) σε ψηφιακή μορφή που διαθέτει.
Μεταξύ αυτών είναι και το:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για το ποταμό ΣΤΡΥΜΟΝΑ που δημιούργησε ο Μαθηματικός ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ για τις ανάγκες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ περιβαλλοντικών προγραμμάτων που εκπονήθηκαν και εκπονούνται στο Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών. Το ψηφιακό υλικό προωθεί τον Στόχο 15 «Ζωή στην Στεριά».
https://docs.google.com/forms/d/1dVwvy26fdlShE_oGdt9cY2N18q6MA49P5MPcSi8YZ3k/viewform?edit_requested=true
 

Συγγραφέας: 
gymkoimis