Εργασία Green School που παρέδωσαν οι ομάδες μας.

Σχετικά με τα greenSchools ( Πράσινα σχολεία)

 

Η πρωτοβουλία για τα Πράσινα Σχολεία ιδρύθηκε το 2004 από  γονέα-οικολόγο που σοκαρίστηκε, από το πόσο μη-περιβαλλοντικά ήταν τα σχολεία των παιδιών τους και κινητοποιήθηκε  για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής υγείας και της οικολογικής βιωσιμότητας των σχολείων στις ΗΠΑ. Πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας των παιδιών - στο σχολείο και στον κόσμο.

Εργάζονται  για την προσέλκυση και ενίσχυση των «πράσινων» δράσεων από τα παιδιά, τους δασκάλους, τους γονείς και τη χάραξη πολιτικής για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σχολείων από:

Η εξάλειψη των τοξικών ουσιών
Χρήση των πόρων με βιώσιμο τρόπο
Δημιουργία πράσινων σχολικών  αυλών και κτιρίων  που εξυπηρετούν την υγιεινή διατροφή και την περιβαλλοντική Διδασκαλία και παιδεία .

 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 130.000 δημόσιων, ιδιωτικών και τσάρτερ Κ-12 σχολείων, τα οποία εκπαιδεύουν ή απασχολούν έναν  στους πέντε  Αμερικανούς, είναι τεράστιες , σε οικονομικές, οικολογικές και υγεία επιπτώσεις . Ο αντίκτυπος περιλαμβάνει εκατομμύρια τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χιλιάδες τόνους σκουπιδιών και τοξικών αποβλήτων, καθώς και την έκθεση σε ανθυγιεινές συνθήκες που επηρεάζουν την ικανότητα των μαθητών να μάθουν.

  Στοιχεία δείχνουν ότι τα "πράσινα" σχολεία που ενσωματώνουν σωστές  εγκαταστάσεις, υγιείς επιχειρήσεις, έχουν ως αποτέλεσμα  των περιβαλλοντικών προγραμμάτων σπουδών στον τομέα του περιβάλλοντος  την εξοικονόμηση χρημάτων, τη βελτίωση της υγείας για τους φοιτητές και το προσωπικό, και την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση.

Εργάζονται  για να μετατρέψουν  τα σχολεία σε μοντέλα της βιωσιμότητας για τις κοινότητες με  τη συμμετοχή των νέων , μάθηση βασισμένη στην έρευνα και δράση για τη βελτίωση της υγείας και της βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων και λειτουργιών,. Με την πολιτική τους, τα σχέδια δράσης  και την επαγγελματική ανάπτυξη τους , ευνοούν υψηλές επιδόσεις, οικονομικά αποδοτικών και ακαδημαϊκά εξαιρετικών σχολείων.

 

 

Η δουλειά τους επικεντρώνεται στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, των γονέων, των  διευθυντές εγκαταστάσεων, των  μελών του διοικητικού συμβουλίου του σχολείου και άλλων στο "7 βήματα για ένα πράσινο σχολείο» τον τρόπο προσέγγιση τους ! παρέχει τα εργαλεία και τους πόρους για σχολεία με υποστήριξη για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος! και υποστηρίζοντας την ανάγκη για κρατικές πολιτικές που υποστηρίζουν τα υγιή και βιώσιμα σχολεία και την περιβαλλοντική παιδεία.

 

 

Τα Επτά Βήματα για ένα Πράσινο σχολείο

 

Καθιέρωση μιας πράσινης ομάδας ή Eco-επιτροπής

 

Η GreenTeam είναι η καρδιά της διαδικασία:ΠράσιναΣχολεία, απαιτείτε  οργάνωση και πραγματοποίηση  δραστηριοτήτων  στο σχολείο. Που αποτελείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς του σχολικού περιβάλλοντος - φοιτητές, καθηγητές, θεματοφύλακες, διαχειριστές εγκαταστάσεων, γονείς και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σχολείου - το GreenTeam είναι δημοκρατική και μπορεί συχνά να εκτελεστεί από τους ίδιους τους μαθητές. Ανεξάρτητα από τον τύπο του σχολείου ή την ηλικιακή ομάδα, τη συμμετοχή των παιδιών στην επιτροπή είναι απαραίτητη. Αυτή η ομάδα μπορεί να φορτιστεί με το συντονισμό πολλών από τις δραστηριότητες περιβαλλοντικού προσανατολισμού, κάνει συστάσεις προς το σχολείο τους ιθύνοντες  και  διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ - δράσεις –και το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

 

 

2. Υιοθετήστε  Περιβαλλοντικό  Όραμα

Κάθε σχολείο παράγει το δικό περιβαλλοντικό όραμα , καθορίζει ποιοι  είναι οι μαθητές ή και το σχολείο της περιοχής προσπαθούν να επιτύχουν και να πραγματοποιήσουν το όραμα τους . Η δήλωση Περιβαλλοντικού Οράματος ,εμφανίζεται σε διάφορα σημεία μέσα στο σχολείο και αναγνωρίζεται από τους φοιτητές και άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας ως δήλωση για τις πεποιθήσεις και τις προθέσεις του προγράμματος . Αυτή η δήλωση είναι συχνά τα λόγια των μαθητών, και μπορεί να μας εμπνεύσει στην τάξη, στην τέχνη ή στο σχολείο σε επίπεδο σχεδίου συναρμολόγησης.

Τέτοιες καταστάσεις μπορεί επίσης να συνοδεύεται από ψήφισμα από το σχολικό συμβούλιο, Σύλλογος Γονέων και Δασκάλων, η GreenTeam, ή άλλους φορείς του σχολείου

 

3. Μια συμπεριφορά SchoolSurvey Περιβάλλοντος ή ελέγχου

Για να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες για την ανάληψη δράσης, ξεκινούν με τη διεξαγωγή μιας επανεξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχολείου σας. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο έργο αυτό σε κάθε βήμα, από την αξιολόγηση του επιπέδου των αποβλήτων από το σχολείο, από τον έλεγχο του κτιρίου για ανεπάρκειες, όπως η διαρροή βρύσες ή ηλεκτρικές συσκευές που παραμένουν σε λειτουργία  εν μία νύκτα. Το σχολείο και η GreenTeam μπορεί να συνεργαστεί με τις τοπικές οργανώσεις, επιχειρήσεις ή άλλους ανθρώπους πόρων ή εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης. Πάρτε το "Πόσο πράσινο είναι School Κουίζ σας". Βρείτε άλλα παραδείγματα περιβαλλοντικών μελετών και εργαλείων ελέγχου.. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να είναι διασκεδαστική και πραγματικά να [Αποτέλεσμα εικόνας για γρεεν σψηοολ] βοηθήσει να εκπαιδεύσει τη σχολική κοινότητα σχετικά με τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχολείου.

 

 

4. Δημιουργήστε ένα σχέδιο Πράσινο Σχολείο Δράσης

Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής έρευνας ή ελέγχου σας για τον εντοπισμό των προτεραιοτήτων από τους βασικούς τομείς όπου θέλετε να κάνετε αλλαγές και να δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης. Είναι σημαντικό να θέσει ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο σχολείο, ώστε τα παιδιά και οι ενήλικες μπορούν να υπερηφανεύεται για απτά επιτεύγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και είναι σημαντικό να τεθούν μακροπρόθεσμα, εμπνέοντας φιλόδοξους  στόχους , για να προχωρήσουμε πέρα από το statusquo και να προωθήσει μεγαλύτερη βελτίωση του περιβάλλοντος. Το σχέδιο δράσης θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την προώθηση, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης σχολείο! φιλικό προς το περιβάλλον, η χρήση μη τοξικών  υλικών  καθαρισμού! Carpooling!  διατήρησης της ενέργειας, όπως το σβήσιμο των φώτων, οθόνες υπολογιστών και εκτυπωτών!  ή ένα σχολικό κήπο. Πάρτε μας για παραδείγματα των ψηφισμάτων πολιτικής, και συγκεκριμένα στοιχεία δράσης στο πλαίσιο μιας σειράς περιβαλλοντικών και υγειονομικών θεμάτων. Κατεβάστε ένα δείγμα φύλλου εργασίας (Worddoc) για να συμβάλει στη δημιουργία ενός προγράμματος εργασίας ενός έτους.

[Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινα σχολεια στην ελλαδα]

5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου

Η GreenTeam, φοιτητές, ή άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας μπορεί να βοηθήσει με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ετήσιου  περιβαλλοντικού ελέγχου για την παρακολούθηση των επιπέδων των αποβλήτων, την ανακύκλωση, τη χρήση ενέργειας, αγορές περιβαλλοντικά προτιμότερων προϊόντων, καθώς και εξοικονόμηση χρημάτων και / ή το κόστος. Χρησιμοποιήστε αυτά τα οικολογικά εργαλεία, αποτύπωμα σε συνδυασμό με τους πόρους μας για το σχολείο τους ελέγχους. Οι πληροφορίες από την παρακολούθηση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η πρόοδος προς την επίτευξη των σκοπών και στόχων που γίνεται και ότι το σχέδιο δράσης έχει τροποποιηθεί, εάν είναι απαραίτητο. Εξασφαλίζει επίσης ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία στο σχολείο, δεδομένου ότι οι μαθητές μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ετήσια ελέγχους. Τα βασικά στοιχεία που συλλέγονται στην πάροδο του χρόνου μπορεί να δείξει τον περιορισμό όσο αφορά : τα απόβλητα, τη ρύπανση και την ενέργεια  άρα θα έχουμε  κίνητρα για τους ανθρώπους να συνεχίσουν τις προσπάθειες.

[Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινα σχολεια στην ελλαδα]

 

6. Ενσωμάτωση Greening στο πρόγραμμα σπουδών

Greeningδραστηριότητες μπορούν να ενσωματωθούν σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών στον τομέα της επιστήμης, της τέχνης, ανθρωπιστικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη γλώσσα των τεχνών, ή μαθήματα επιλογής. Χρησιμοποιώντας το σχολείο σαν ένα εργαστήριο hands-on που  προσφέρει ευκαιρίες για την επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν τη μελέτη θεμάτων όπως η ενέργεια, το νερό, τα δάση, τοξική ρύπανση και τα απόβλητα. Το όλο το σχολείο θα πρέπει να συμμετέχουν σε πρακτικές πρωτοβουλίες - για παράδειγμα, την εξοικονόμηση νερού, την ανακύκλωση υλικών και την εξοικονόμηση ενέργειας. Εξωτερική εκπαίδευση, και ο χρόνος που δαπανάται στη φύση σε τοπικό επίπεδο - κατά πόσο το σχολείο, ένα πάρκο ή μια εκδρομή - είναι ένα κρίσιμο συστατικό ενός hands-on, βάσει του τόπου, βιωματικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι μέρος του κανονικού προγράμματος σπουδών, οι συστάσεις μπορούν να γίνουν από την GreenTeam για το πώς μπορούν να ενσωματωθούν αυτά τα θέματα

[Αποτέλεσμα εικόνας για γρεεν σψηοολ]

 

7. Ενημέρωση  και να γιορτάσουμε!

Η ανάδειξη και η ενημέρωση   σχετικά με τα επιτεύγματα είναι κρίσιμα συστατικά ενός Πράσινο Σχολείο! Πράσινα προγράμματα μπορεί συχνά να ενοποιήσει το σύνολο της σχολικής κοινότητας και την ενίσχυση των σχέσεων. Το σχολείο σας θα μπορούσε να εξετάσει τη συνεργασία με εξωτερικούς οργανισμούς από την κοινότητα να επωφεληθεί από την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους. Σε ορισμένα σχολεία, περιβαλλοντικοί σύμβουλοι πρότειναν να λάβουν μέρος στη διαδικασία περιβαλλοντικής επισκόπησης. Πολλές τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας προσφέρουν δωρεάν συμβουλές σχετικά με την ενέργεια, την ανακύκλωση και τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Τα σχολεία πρέπει επίσης να εξετάσουν την ευρύτερη κοινότητα κατά την προετοιμασία σχεδίων δράσης - για παράδειγμα, τα σχολεία θα μπορούσαν να προσφέρουν να είναι το τοπικό σημείο ανακύκλωσης ή να είναι ένα drop-off για τις κοινοτικές ,Υποστηριζόμενα Γεωργικά κουτιά. Ορισμένα σχολεία να ασχοληθούν με τον καθαρισμό ή την αποκατάσταση των οικοτόπων σε κοντινά πάρκα ή να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους τρόπους. Ένα πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσιότητας κρατά το σχολείο και την κοινότητα σχετικά με την πρόοδο μέσα από οθόνες τάξη, σχολικά συγκροτήματα, ενημερωτικά δελτία, ή άλλη κάλυψη από τον τύπο. Επικοινωνιακή προβολή είναι το κλειδί για τη διάδοση επιτυχία και εμπνέει περισσότερες ενέργειες. Ετήσιος  εορτασμός  για την Ημέρα της Γης - οργανώνεται γύρω στα 20 Απρίλιος - μπορεί να προσφέρει μια ευκαιρία για να επιδείξει δράσεις που έχουν αναληφθεί από το σχολείο και να φέρει μαζί το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα.

[Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινα σχολεια στην ελλαδα]

 

Έχουν εκπαιδευτεί περίπου 2.000 εκπαιδευτικοί από 350 σχολεία και συνοικίες. Εστιάζουν τις προσπάθειές μας στην Κ-12 σχολεία και συνοικίες σε όλη την Καλιφόρνια!  και συνεργαζόμαστε με και οργανισμούς υποστήριξης και ιδιώτες σε άλλα κράτη και σε εθνικό επίπεδο.

Η DeborahMoore, μια μητέρα και  περιβαλλοντική επιστήμονας, είναι συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της Πρωτοβουλίας για τα Πράσινα Σχολεία. Έχει είκοσι χρόνια εμπειρίας που εργάζεται  για  το περιβάλλον και την κοινωνική δικαιοσύνη,απασχολείτε από οργανώσεις στις ΗΠΑ και διεθνώς. Έζησε δεκατέσσερα χρόνια εργασίας για το Περιβαλλοντικό Ταμείο Άμυνας, προστασία των ποταμών και της ποιότητας του νερού και προώθηση της εξοικονόμησης νερού.                                             Έχουν επίσης ένα Συντονιστή Επικοινωνιών, ένα Συντονιστή Σχολείου, καθώς και αρκετές ασκούμενους.

Το Σχολεία Πρωτοβουλίας GreenSchools είναι μια ως επί το πλείστον εθελοντική προσπάθεια, επικαλούμενη τους  γονείς, τους δασκάλους, το προσωπικό και τα μέλη της Σχολικής Εφορείας (Επιτροπής)να ξεκινήσει Πράσινο ομάδες και να εφαρμόσουν πράσινο σχολικά προγράμματα στις δικές τους κοινότητες.

 Παρέχουν εκπαίδευση, υποστήριξη και συνηγορία για τη μόχλευση των προσπαθειών τους. Μπορούν επίσης να καθιερώσουν στρατηγικές συνεργασίες με άλλες μορφές  εκπαίδευσης, το περιβάλλον,  με οργανισμούς  υγείας, και με  φιλικό προς το περιβάλλον επιχειρήσεις.

 

[Αποτέλεσμα εικόνας για γρεεν σψηοολ]

 

Το Σχολεία Πρωτοβουλία Green είναι ένα έργο των  Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών  που έχει καταχωρηθεί ως δημόσια φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία παρέχει το καθεστώς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φορολογική διοίκηση (www.saveourplanet.org). Οι δωρεές είναι εκπίπτουνπλήρως από την φορολογία.

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε  να υποστηρίξουμε αυτόν τον οργανισμό .Μπορούμε να   βασιστούμε  στην τοπική κοινωνία με εθελοντές που αναλάβουν δράση στις δικές τους σχολικές κοινότητες. e-mail: info@greenschools.net

 

[Αποτέλεσμα εικόνας για γρεεν σψηοολ]

 

 

 

 Ο JoshuaKarliner είναι  ιδρυτικός διευθυντής της Πρωτοβουλίας για τα  ΠράσιναΣχολεία, είναι τώρα ο συντονιστής Διεθνούς Ομάδας για την Υγεία χωρίς βλάβη, ένας διεθνής συνασπισμός πάνω από 400 ομάδες σε 52 χώρες εργάζονται για την "πράσινη" βιομηχανία της υγειονομικής περίθαλψης.

Έχει συνεργαστεί με πολλές  οργανώσεις πολλά περιβαλλοντικά  προγράμματα και έχει υποστηρίξει ακράδαντα  τα  ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια των ετών και είναι συγγραφέας δύο βιβλίων για την παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική.

 

 

Η στρατηγική των greenSchools

12 Τρόποι για να γίνει  Οικολογικό το  σχολείο σας

(Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 12 Τρόποι για Πρασίνισμα σχολείο σας, παρακαλούμε να εγγραφείτε για να γίνετε δωρεάν μέλος. Θα λάβετε ένα ειδικό URL με πρόσβαση στις 12 Τρόποι για Πρασίνισμα το σχολείο σας. Και, θα λάβετε ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο που περιέχει ένα Διαδρομή ανά μήνα.)

Οι  12 Τρόποι για Πρασίνισμα του  σχολείο σας έχουν σχεδιαστεί για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από τον  Σεπτέμβριος έως και τον Ιούνιος, με δύο εκπαιδευτικούς  ως εργαλεία  όλο το χρόνο.

 Μπορούμε  να βάλουμε με οποιαδήποτε σειρά επιθυμούμε τα παρακάτω βήματα  για την πραγματοποίηση του προγράμματος.

Πράσινα και υγιή σχολεία
Τρόφιμα και Γεωργία
Διαχείριση των αποβλήτων
Πράσινη Ζωή και καταναλωτισμός
Ενέργεια
Γη,  αέρας, και τον φυσικό περιβάλλον
Νερό.
Ατμόσφαιρα και Κλιματικής αλλαγή
Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα
STEM και το μέλλον της Αειφορίας
Μεταφορά
[Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινα σχολεια στην ελλαδα] Ο νέος ! Εξωτερική Μάθηση και Εξερεύνηση

 

Γιατί Green Schools;

Τα Πράσινα σχολεία είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην προώθηση της περιβαλλοντικής παιδείας και επιστασία σε παιδιά . Διακεκριμένος Καθηγητής Περιβαλλοντικών Μελετών και Πολιτική στο OberlinCollege και μια παγκοσμίου φήμης περιβαλλοντική εκπαιδευτικός λέει ότι «μόνο η ανάγνωση γίνεται δεύτερη φύση για όσους είναι εγγράμματοι, την ερμηνεία και ενεργεί για το περιβάλλον στην ιδανική περίπτωση θα γίνει δεύτερη φύση η περιβαλλοντική παιδεία των πολιτών. "Αυτή είναι η αποστολή στο Green Σχολείο - να αναπτύξουν περιβαλλοντικά εγγράμματων μαθητών και σχολείων μέσω καινοτόμων προγραμμάτων μας, όπως η Εθνική Πράσινη Κοινότητα Σχολείων.

[Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινα σχολεια στην ελλαδα]

 

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε προγράμματα είναι περιβαλλοντικά εγγράμματοι σε αυτούς τους τομείς:

Πώς καθημερινές επιλογές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνουμε επηρεάζουν το περιβάλλον.
Διατήρηση και αειφόρος κατανάλωση των φυσικών πόρων.
Η σημασία της διαχείρισης των αποβλήτων, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση.
υπηρεσίες οικοσυστήματος συμπεριλαμβανομένων καθαρό νερό, καθαρό αέρα, η επικονίαση, την καθαρή ενέργεια, και υγιούς εδάφους.
Δημιουργία  σχολικού κήπου και τη στήριξη των τοπικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των υπηρεσιών τροφίμων.
Κάνουν διδασκαλία σε άλλους μαθητές σχετικά με το πώς να είναι περιβαλλοντικά εγγράμματοι και να αναλάβουν δράση.

 

 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο των ΗΠΑ GreenBuilding, ένα πράσινο σχολείο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

 

Εξοικονομεί ενέργεια και τους φυσικούς πόρους
Εξοικονομεί χρήματα των φορολογουμένων
Βελτιώνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα
Αφαιρεί τοξικά υλικά από μέρη όπου τα παιδιά μαθαίνουν και παίζουν
Χρησιμοποιεί στρατηγικές φυσικό φωτισμό και βελτιώνει την ακουστική τάξη
Απασχολεί βιώσιμης προμήθειας και πράσινες πρακτικές καθαρισμού
Βελτιώνει την περιβαλλοντική παιδεία σε μαθητές
Μειώνει την επιβάρυνση των δημοτικών νερού και επεξεργασίας λυμάτων
Ενθαρρύνει τις προσπάθειες της διαχείρισης των αποβλήτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και την περιοχή
Εξοικονομεί φρέσκο πόσιμο νερό και βοηθά στη διαχείριση όμβριων υδάτων απορροής
ενθαρρύνει την ανακύκλωση
Προωθεί την προστασία των οικοτόπων
Μειώνει τη ζήτηση για τις τοπικές χωματερές.

 

 

[Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινα σχολεια στην ελλαδα]

 

Πράσινα σχολεία στην Ελλάδα

 

«Πράσινα» σχολεία στον Λαγκαδά

Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος τουΔήμου Λαγκαδά, συμμετέχοντας στην νέα περιβαλλοντική δράση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, δημιουργεί “πράσινες γωνίες” στα σχολεία του Δήμου.

Δέντρα και αρωματικά φυτά φυτεύονται στις αυλές των σχολείων της περιοχής, καλώντας κάθε μαθητή να δεσμευτεί για την φροντίδα ενός από αυτά.

Η πρώτη δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε στις 28/03/2013 στο Γυμνάσιο Ασσήρου, στις 1/04/2013 η δράση μεταφέρθηκε στο Γυμνάσιο Σοχού, ενώ ακολουθούν δενδροφυτεύσεις σήμερα, Τρίτη στο ΕΠΑΛ Λαγκαδά και αύριο, Τετάρτη, στο Λύκειο Ζαγκλιβερίου και σταδιακά σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Τα σχολεία επισκέπτονται ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Λαγκαδά κ. Απόστολος Μισχόπουλος και μέλη του Φορέα Διαχείρισης, ενημερώνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς, με σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μικρών μαθητών.

 

[Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινα σχολεια στην ελλαδα]

«Πράσινα» βιοκλιματικά σχολεία στην Κατερίνη

 

Δόθηκε το «πράσινο φως» για την κατασκευή  δύο νέων βιοκλιματικώνδημοτικών σχολείων  στην Κατερίνη, με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από το Δήμαρχο Κατερίνης Σάββα Χιονίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Μηλιώτης Α.Ε.» Τ. Μηλιώτης.

Αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης, ο Δήμος Κατερίνης είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας που αποκτά «πράσινα» σχολεία.         

Ειδικότερα, με χρηματοδότηση 100% από το ΕΣΠΑ, ξεκινά η κατασκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Βατάν-Μυλαυλάκου και του 14ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Εθνικού Σταδίου.

Ο προϋπολογισμός κάθε σχολείου ανέρχεται στο ποσό των € 3.700.000, ενώ συνολικά, με την κατασκευή ενός ακόμη σχολείου στην περιοχή των Ευαγγελικών,  που πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα, η Δημοτική Αρχή της Κατερίνης πέτυχε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ , ύψους 11 εκατ. ευρώ.

          «Τα 3 νέα πράσινα σχολεία,   θα λύσουν στεγαστικά προβλήματα πολλών ετών με τον καλύτερο τρόπο:  αξιοποιώντας  τους ενεργειακούς πόρους και συντελώντας έτσι τόσο στη μείωση του κόστους σε ότι αφορά την ενέργεια, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος», συμπλήρωσε ο κ. Χιονίδης.

 

[Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινα σχολεια στην ελλαδα]

 

Τόνισε επίσης, πως η δημιουργία πράσινων σχολείων δεν αφορά μόνο στα κτίρια, αλλά αντιπροσωπεύει την αλλαγή νοοτροπίας για τη διαμόρφωση μιας οικολογικής συνείδησης.

Παράλληλα, ο κ. Χιονίδης υπογράμμισε το γεγονός πως ο Δήμος Κατερίνης δεν θα επιβαρυνθεί στο ελάχιστο οικονομικά, καθώς όπως προαναφέρθηκε τα νέα σχολεία χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από την Ε.Ε. και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για την εξαιρετική δουλειά που οδήγησε στην ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ.

Ιδιαίτερη σημασία, τόνισε ο Δήμαρχος Κατερίνης, πρέπει να δοθεί και στο γεγονός πως τα τρία νέα σχολεία, σε συνδυασμό με το νέο Πολιτιστικό Κέντρο της Κατερίνης (η κατασκευή του οποίου ξεκινά σύντομα), αλλά και με τα έργα των αστικών αναπλάσεων, πρόκειται να δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Τα δύο «πράσινα» δημοτικά σχολεία της Κατερίνης αναμένεται να ανοίξουν τις πύλες τους και να υποδεχτούν τους μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2013.

[Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινα σχολεια στην ελλαδα]

 

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολειών από το Δήμο Ξάνθης

 

Ο Δήμος Ξάνθης προχωρά σε εκπόνηση μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση 3 σχολικών κτιρίων στην πόλη.

Οι υπηρεσίες του Δήμου  προχωρούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης καθώς και πρότασης για την αναβάθμιση των κτιρίων.

Ο  Δήμος Ξάνθης, προτίθεται να αναβαθμίσει τα εξής κτίρια:

 

α) 3ο Δημοτικό Σχολείο, στην οδό 28ης Οκτωβρίου – εμβαδού 1.720μ2 και υπογείου 201μ2.

β) 14ο Δημοτικό Σχολείο – Κλεμανσώ – εμβαδού 1.835μ2 .

γ) 10ο Δημοτικό Σχολείο – Βλαχοπούλου & Θεμιστοκλέους – εμβαδού 1.075μ2 και υπογείου 540μ2

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους μηχανικούς που είναι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές να καταθέσουν προσφορά για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού των τριών σχολείων, καθώς επίσης και να καταθέσουν τρεις προτάσεις ενεργειακής βελτίωσης, πλήρως κοστολογημένες.

Η σχετική δράση εντάσσεται στο μέτρο 1.12 του σχετικού προγράμματος ΕΠΕΠΕΡΑΑ και υλοποιείται με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

 

Βιοκλιματικά σχολεία στα Χανιά

Η Νομαρχία Χανίων προχώρησε μέσω ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Κρήτης) στη δημοπράτηση δύο βιοκλιματικών σχολείων που θα κατασκευασθούν στο νομό.Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», πρόκειται για έργο ανέγερσης διθέσιου Νηπιαγωγείου στον Ταυρωνίτη, προϋπολογισμού 1.494.298 ευρώ, και το έργο ανέγερσης διθέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Βάμου, προϋπολογισμού1.270.661 ευρώ.Και τα δύο έργα έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη η χωροθέτηση, ο προσανατολισμός, η ηλιοπροστασία, ο φυσικός φωτισμός, η σκίαση, ο φυσικός αερισμός αλλά και η κατάλληλη μόνωση των κτιρίων.

Είναι τα πρώτα σχολικά κτίρια που μελετήθηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με βιοκλιματικές και οικολογικές προδιαγραφές στο Νομό Χανίων, ενώ προβλέπεται στο σχέδιο τους η εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων, ισχύος 20KW για την εξοικονόμηση ενέργειας.

[Αποτέλεσμα εικόνας για πρασινα σχολεια στην ελλαδα]

 

«Χτίζοντας το μέλλον»: τι λέει το WWF για το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ

Θετικά υποδέχεται η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς το  νέο πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Χτίζοντας το μέλλον» για τα βιώσιμα κτίρια και την πράσινη ανάπτυξη, επισημαίνοντας παράλληλα πως το πρόγραμμα θα στεφθεί με επιτυχία μόνο αν σχεδιαστεί σωστά, υπό συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και ισότιμης συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων.

Το WWF Ελλάς έχει εγκαίρως επισημάνει τη σπουδαιότητα ανάληψης άμεσων δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, καθώς ενέχει μεγάλα οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στο πνεύμα αυτό, το WWF Ελλάς σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε τον περασμένο Ιούνιο μελέτη για το κόστος, το όφελος και τις προϋποθέσεις υλοποίησης πράσινων μέτρων στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργειακή εξοικονόμηση στον κτιριακό τομέα, όπου διαπιστώθηκε πως παρατηρούνται μεγάλες ωφέλειες όχι μόνο για την μείωση των λειτουργικών εξόδων, αλλά κυρίως για τη συγκράτηση και δημιουργία θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό-επισκευαστικό κλάδο.

Βάσει μιας σειράς παραδοχών, εξετάστηκε η υλοποίηση 9 συγκεκριμένων μέτρων, όπως η θερμομόνωση τοίχων και οροφής, η αντικατάσταση των παλιών κεντρικών θερμάνσεων, η τοποθέτηση ανεμιστήρων και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, καθώς και η αντικατάσταση λαμπτήρων.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων εννέα παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας θα απαιτήσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους που θα αγγίξουν συνολικά σχεδόν τα 15 δις  ευρώ για την περίοδο 2010-2020, όμως τα οφέλη θα είναι σαφώς πολλαπλάσια και θα ξεπεράσουν τα 17δις ευρώ για την ίδια περίοδο.

 

Εκτός όμως των χρηματικών κερδών, ακόμα πιο σημαντικές είναι οι δυνατότητες για αύξηση της απασχόλησης σε συναφείς τομείς, καθώς η υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων  μπορεί να δημιουργήσει περίπου 180.000 – 216.000 θέσεις εργασίας.

«Με χαρά διαπιστώσαμε πως το νέο πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Υπάρχουν όμως μια σειρά από προϋποθέσεις που θέλουμε να δούμε, ώστε να αισιοδοξούμε για την θετική έκβαση του προγράμματος» σχολιάζει ο Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς.

Κατά την άποψη της περιβαλλοντικής οργάνωσης κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος θα παίξουν ο προσεκτικός και άρτιος σχεδιασμός υπό συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, λογοδοσίας των εμπλεκομένων και ισότιμης συμμετοχής των ενδιαφερομένων, η παροχή κινήτρων φορολογικού ή εκπτωτικού χαρακτήρα, η ενεργός συμμετοχή του τραπεζικού τομέα με σημαντικές μειώσεις στα επιτόκια δανεισμού, η ανάδειξη του ρόλου των εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), και η δημιουργία ενός ελεγκτικού μηχανισμού που θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και να εποπτεύσει τη ροή των δισεκατομμυρίων ευρώ που θα διοχετευθούν στην αγορά.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει, επίσης, η ύπαρξη ενός αναλυτικού και στιβαρού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας, που θα αντικαταστήσει το παλιότερο ανεπαρκές σχέδιο και θα υποδείξει τις θεσμικές και διοικητικές αλλαγές για την ομαλή υλοποίηση των δράσεων εξοικονόμησης.

«Πάνω από όλα η ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών είναι το κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος εξοικονόμησης. Υπό συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας, οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν και να πειστούν για τα οφέλη των δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο εισόδημα και την καθημερινότητά τους.

Το WWF Ελλάς είναι πρόθυμο να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην επιτυχία του εγχειρήματος», καταλήγει ο Δημήτρης Καραβέλλας.

 

 

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια :«Χτίζοντας το μέλλον»

 

Τον Ιούλιο του 2010, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε τους άξονες των αναπτυξιακών παρεμβάσεών του για το διάστημα2010– 2015.

Το συνολικό πρόγραμμα προέβλεπε επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ύψους 41δισεκατομμυρίων ευρώ και τη δημιουργία 200.000 θέσεων εργασίας κατά την περίοδο αυτή.

Σημαντικό κομμάτι αυτών των παρεμβάσεων ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Σήμερα, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον».

Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 και θα διαρκέσει μέχρι το 2020.

Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν 3.100.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια (μονοκατοικίες, διαμερίσματα και εμπορικά κτίρια) ενώ το όφελος για τους πολίτες από την εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι 9 δισ. ευρώ.

Οι πόροι αυτοί αφενός θα επιτρέψουν στην χώρα μας να επιτύχει τους στόχους της για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020, αφετέρου θα αποτελέσουν ένα κινητήριο μοχλό για την παραπέρα ανάπτυξη και εξειδίκευση του κλάδου των οικοδομικών κατασκευών και της βιομηχανίας δομικών υλικών και ενεργειακών προϊόντων.

 

Το Πρόγραμμα

Το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής που ασκεί, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης, θεωρεί επιβεβλημένη τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

 Ελλάδα, τα κτίρια καταναλώνουν το 40% περίπου της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα κατά μεγάλο ποσοστό στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

 το λόγο αυτό, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι σημαντική παράμετρος της Εθνικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής.

Επιπροσθέτως, οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος ζουν, επί το πλείστον, σε ακατάλληλα κτίρια, γεγονός που οδηγεί σε κοινωνική ανισότητα στην κατανάλωση ενέργειας, εκθέτει περισσότερο τους οικονομικά αδύναμους στα ακραία καιρικά φαινόμενα και καθιστά δύσκολη την χρηματοδότηση των απαραίτητων ενεργειακών παρεμβάσεων.

 

 

Η υλοποίηση του Προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον» επιδιώκει την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

•Τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού τομέα και την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής του ποιότητας.

•Τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών για την ανακαίνιση των κτιρίων τους.

•Τη μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων.

•Τη δημιουργία νέου, σύγχρονου και παγκοσμίως ανταγωνιστικού οικονομικού αντικειμένου για τον κατασκευαστικό κλάδο και την εγχώρια βιομηχανία δομικών υλικών και ενεργειακών προϊόντων.

•Την τόνωση της αγοράς βιομηχανικών ενεργειακών προϊόντων που παρουσιάζουν μεγάλη παραμένουσα αξία.

•Τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων μόνιμων θέσεων εργασίας και παράλληλα τη συμβολή στην διατήρηση θέσεων εργασίας σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία.

Το πρόγραμμα αναβάθμισης του κτιριακού τομέα της χώρας που παρουσιάστηκε σήμερα και αποτελεί μέρος των 3.100.000 εκατ. ενεργειακών παρεμβάσεων σε κτίρια έως το 2020,περιλαμβάνει δράσεις για το 2011 – 2012 σε τρία επίπεδα:

1.Δράσεις ενσωμάτωσης προηγμένης και ώριμης τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωση της περιβαλλοντικής του ποιότητας στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος, δεδομένου ότι η δράση αυτή απευθύνεται τόσο στα κτίρια κατοικίας, όσο και στα εμπορικά κτίρια.

2.Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες. Θα εκτελεστεί με βάση εθελοντικές συμφωνίες ανάμεσα στο κράτος, την κατασκευαστική βιομηχανία και το εμπόριο που θα επιτρέψουν τη σημαντική μείωση του κόστους των παρεμβάσεων.

Προβλέπονται:

Επτά παρεμβάσεις στα κτίρια κατοικίας:

Παρέμβαση 1: Αντικατάσταση κουφωμάτων με αντίστοιχα υψηλών προδιαγραφών σε 20.000 κατοικίες.
Παρέμβαση 2: Αντικατάσταση μονών υαλοστασίων με διπλά low –e σε 25.000 κατοικίες.
Παρέμβαση 3: Εγκατάσταση 5.000 ηλιακών συλλεκτών.
Παρέμβαση 4: Εγκατάσταση ψυχρών οροφών σε 20.000 κατοικίες.
Παρέμβαση 5: Μόνωση της οροφής σε 20.000 κατοικίες.
Παρέμβαση 6: Μόνωση της πρόσοψης σε 20.000 κατοικίες.
Παρέμβαση 7: Αντικατάσταση 20.000 συμβατικών συστημάτων θέρμανσης με νέα υψηλής απόδοσης.

 

Πέντε παρεμβάσεις σε εμπορικά κτίρια:

Παρέμβαση 1: Εγκατάσταση ολοκληρωμένων προσόψεων υψηλών προδιαγραφών, δηλαδή κουφωμάτων, υαλοστασίων και συστημάτων σκίασης σε 3.000 εμπορικά κτίρια.
Παρέμβαση 2: Εγκατάσταση εξωτερικής μόνωσης σε 5.000 εμπορικά κτίρια.
Παρέμβαση 3: Εγκατάσταση συστήματος ψύξης – θέρμανσης – αερισμού με συστήματα υψηλής απόδοσης σε 5.000 εμπορικά κτίρια.
Παρέμβαση 4: Αντικατάσταση του συστήματος τεχνητού φωτισμού σε 10.000 εμπορικά κτίρια.
Παρέμβαση 5: Αντικατάσταση ή εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ενεργειακού ελέγχου σε 1.000 εμπορικά κτίρια

 

2.Επιδεικτικές και πιλοτικές δράσεις σε έργα μεγάλης κλίμακας προϊόντων και τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης που παρουσιάζουν αυξημένη παραμένουσα αξία.

Έτσι θα διευκολυνθεί η διείσδυση τους στην πραγματική αγορά, αλλά και ταυτόχρονα θα προωθηθούν οι σχετικές ενεργειακές πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί, π.χ. κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Έως σήμερα έχουν σχεδιαστεί και είναι ήδη σε φάση μελέτης και εφαρμογής οκτώ μεγάλα ενεργειακά επιδεικτικά και πιλοτικά προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων εκτελούνται έργα μετά από εθελοντικές συμφωνίες με τη βιομηχανία.

 

Τα έργα επίδειξης είναι:

•Πράσινες γειτονιές,

•Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών,

•40 Πράσινα σχολεία,

•100 Πράσινες οροφές,

•Ενεργειακά βιοτεχνικά και εμπορικά κτίρια,

•Πράσινο ορεινό χωριό,

•Πράσινο νησί,

•Πράσινα στρατόπεδα.

Οι επιδεικτικές και πιλοτικές παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν με 80 εκατ. ευρώ περίπου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θα στηριχθούν και σε εθελοντικές συμφωνίες με τους ιδιώτες.

 

3.Δράσεις συντονισμένης βιομηχανικής και ακαδημαϊκής έρευνας, ώστε να σχεδιαστούν και αναπτυχθούν καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης και ποιότητας με στόχο τη διάθεση τους τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά.

Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το μέλλον» εκπονήθηκε από το ΥΠΕΚΑ με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Πράσινα σχολεία στην Αττική
Τρία πράσινα σχολεία λειτουργούν ήδη στην Αττική και αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου να αυξηθούν σε 25, με προοπτική να φθάσουν τα 100 έως τα μέσα του2012.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», στις νέες σχολικές μονάδες στην Αθήνα, στον Πειραιά και το Φάληρο, έχουν τεθεί σε λειτουργία φωτοβολταικά συστήματα.

Η εγκατεστημένη ισχύς ξεπερνά τα 900 κιλοβάτ  το χρόνο και τα έσοδα από την πώληση του ρεύματος στη ΔΕΗ φθάνουν τα 550,000 ευρώ, τα οποία διατίθενται για τη συντήρηση των σχολείων και άλλες δράσεις που βελτιώνουν τη σχολική ζωή.

Ένα άλλο σημαντικότερο όφελος από τη λειτουργία των πράσινων σχολείων, είναι ότι αποφεύγεται η εκπομπή 1.068 τόνων CO2.Είναι η ποσότητα που θα απορροφούσαν πάνω από 3.000 δένδρα.Με την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος, η εγκατεστημένη ισχύς σε 100 σχολεία θα φθάσει τα 8.000 κιλοβάτ και τα έσοδα θα αγγίξουν τα 5 εκατ. ευρώ το χρόνο.Οι πράσινες επιδόσεις του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), παρουσιάστηκαν κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 200εκατ. ευρώ.Η πρώτη δόση των 100 εκατ. θα εκταμιευθεί άμεσα και θα διατεθεί για κατασκευή ή ανακαίνιση 84 σχολείων, 31 αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων, τόνισε ο αντιπρόεδρος της τράπεζας Πλ. Σακελλάρης.

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείουείναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων για το συνολικό «πρασίνισμα» του σχολείου, ή καλύτερα, για τον προσανατολισμό όλης της σχολικής κοινότητας προς την αειφορία.Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που προωθεί  και υποστηρίζει το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο το συνολικό τους «πρασίνισμα».

Κύριος στόχος είναι η ενσωμάτωση της ιδέας της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής. Δηλαδή στη στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική κοινότητα, στον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια, το χαρτί, κ.α.Το κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στην ιστοσελίδα του Βραβείου,www.aeiforosxoleio.gr μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.Τα σχολεία στη συνέχεια αναπτύσσουν τις δράσεις τους και προς το τέλος Μαίου εισάγουν τις αποδείξεις τους στην εν λόγω ιστοσελίδα.Το πρώτο βραβείο για τα σχολεία που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών είναι η χρηματοδότηση περιβαλλοντικής επίσκεψης με το ποσό των 4 και 5 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ απονέμονται διακρίσεις σε ποσοστό των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

«Τι θα λέγατε να πάρουν τα παιδιά του σχολείου τη διαχείρισή του στα χέρια τους; Να συνεργάζονται για να μειώσουν την κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού, πετρελαίου, χαρτιού φωτοτυπίας, να βρουν τρόπους καλύτερης και πιο αποτελεσματικής συνεργασίας, να αξιοποιήσουν τις μαθητικές κοινότητες για να κάνουν ένα καλύτερο και πιο «πράσινο» σχολείο;

Να αλλάξουν τους ενεργοβόρους λαμπτήρες, να εξασφαλίσουν βρύσες με φωτοκύτταρα, να τυπώνουν από τις δύο πλευρές του χαρτιού, να στέλνουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτυπώσεων και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες; Μάλλον θα λέγατε ναι με ενθουσιασμό», επισήμανε ο δρ. Δ. Καλαιτζίδης διευθυντής του Ραλλείου Πειραματικού Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά, πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας.

 

ΥΠΕΚΑ: 25 εκατ. για βιοκλιματικά σχολικά κτήρια

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Παιδείας  για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας με την ανάπτυξη βιοκλιματικών υποδομών εκπαίδευσης, η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, υπέγραψε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων βιοκλιματικών σχολικών κτιρίων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Πρόκειται για την ανέγερση νέων, πρότυπων σχολικών κτιρίων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ενσωματώνουν πλήρως τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα συνδυάζουν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με παθητικά και ενεργειακά ηλιακά συστήματα, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Παράλληλα, θα εξασφαλίζουν τις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης των μαθητών, αλλά και την παιδευτική αγωγή της αειφορίας για τη μαθητική κοινότητα.Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του, με τη συγκεκριμένη πρόσκληση «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία», ανέρχεται στα 25εκατ. ευρώ.

«Πράσινα δώματα» σε 13 σχολεία της Αθήνας

Μπορούν οι ταράτσες των σχολείων να γίνουν πράσινες; Δεκατρία σχολικά συγκροτήματα της Αθήνας απαντούν «ναι». 

Εδώ και λίγες ημέρες, ο δήμος Αθηναίων ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «Πράσινα Δώματα» και ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, αύριο Τρίτη 19 Απριλίου, παρουσιάζει στις 12.00 μ.μ., στους εκπροσώπους των μέσων Ενημέρωσης, την «πράσινη στέγη» του 172ου Δημοτικού Σχολείου, στην οδό Σκοπέλου 67-71, στην Κυψέλη.

Με τα «Πράσινα Δώματα», δημιουργείται έτσι ένα μόνιμο οικοσύστημα που συντηρείται με ελάχιστη φροντίδα και συμβάλλει μεταξύ άλλων στην αποτελεσματική διαχείριση του βρόχινου νερού, στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων, δεδομένου ότι τα «πράσινα δώματα» προστατεύουν το κτίριο από την ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα αποτρέπουν τη διαφυγή θερμότητας, στην ενίσχυση της ηχομόνωσης των σχολικών κτιρίων κ.λπ.

[prasina domata]

 

Τα 13 αυτά σχολεία είναι τα εξής: 9ο-71ο Νηπιαγωγείο & 71ο-84ο Δημοτικό, 8ο-67ο Νηπιαγ. & 2ο-5ο Δημοτικό, 90ό & 123ο Δημοτικό, 137ο Δημοτικό, 87ο Δημοτικό, 130ό Νηπιαγωγείο και 60ό Δημοτικό Σχολείο, 127ο Δημοτικό Σχολείο, 49ο Λύκειο, 173ο Δημοτικό, 66ο-88ο Νηπιαγ. & 53ο-99ο Δημοτικό , 172ο Δημοτικό, 134ο Δημοτικό και 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο.

 

Read more: http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/689147/prasina-domata-se-13-sxo...

 

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η. Καλαμπόκηςα , Α.Ι. Μαρούληςβ , Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούληβ α. Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, ebokis@anatolia.edu.grβ.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας,/apm/conm@auth.edu.gr.

Τα πράσινα κτίρια-σχολεία είναι κτίρια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί, κτιστεί ή ανακαινιστεί, ώστε να λειτουργούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να καταναλώνουν την μικρότερη δυνατή ενέργεια. Τα σχολεία βρίσκονται πάντοτε στο επίκεντρο της κοινωνίας , αλλά και οι κοινωνίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία τους.

Τα σχολεία αποτελούν μια επένδυση για το μέλλον, προετοιμάζουν την επόμενη γενιά των υπεύθυνων πολιτών και ανοίγουν το δρόμο για τις καινοτομίες του μέλλοντος. Τα πράσινα σχολεία θεωρούνται  ότι προστατεύουν την υγεία όσων τα χρησιμοποιούν, παρέχουν ένα δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνδέουν τους μαθητές με τη φύση, μειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες, αυξάνουν την ικανοποίηση και την αποδοτικότητα διδασκόντων και διδασκομένων και ελαττώνουν τη συνολική δυσμενή επίδρασή τους στο περιβάλλον.

Τα σχολεία μπορούν να «πρασινίσουν» με παρεμβάσεις που αφορούν στην βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών λειτουργίας (φυσικός φωτισμός, αερισμός κ. α. ), στην ενέργεια που καταναλώνουν και στα αναλώσιμα τα οποία χρησιμοποιούν αλλά ακόμα και στα απόβλητα τα οποία παράγουν. Η σειρά αυτή των παρεμβάσεων υπαγορεύεται από την κοινή λογική και βοηθά στην υιοθέτηση στρατηγικής πρόληψης μάλλον παρά αντιμετώπισης και διαχείρισης αποβλήτων μετά τη δημιουργία τους ( η πρώτη αρχή της πράσινης Χημείας). Τα βήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στο πρασίνισμα ενός σχολείου  είναι: 1. Η δημιουργία ενός συμβουλίου με αντικείμενο την περιβαλλοντική μελέτη του σχολείου. 2. Η υιοθέτηση ενός περιβαλλοντικού οράματος. 3. Η διενέργεια μιας περιβαλλοντικής έρευνας στο πλαίσιο του σχολείου. 4. Η διαμόρφωση ενός πλαισίου πράσινης δράσης. 5. Η παρακολούθηση της πορείας της δράσης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. 6. Το πρασίνισμα του προγράμματος εκπαίδευσης . 7. Η ενημέρωση και η συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και ο εορτασμός όλων των πράσινων επιτευγμάτων. Η δημιουργία ενός πράσινου σχολείου στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες [5]: 2 1. Προσπάθεια να μείνουν έξω όλα τα τοξικά υλικά (όχι εντομοκτόνα και φυτοφάρμακα, όχι μόλυβδος και αμίαντος, χρήση πράσινων δομικών υλικών και καθαριστικών , έδαφος χωρίς τοξική ρύπανση). 2. Προσπάθεια χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών και ανανεώσιμων πηγών (εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινο σχεδιασμό κτιρίου, υλικά και εφόδια φιλικά προς το περιβάλλον, ανακύκλωση, επανάχρηση και ελάττωση των χρησιμοποιουμένων υλικών). 3. Δημιουργία ενός καθαρού, υγιεινού και πράσινου «τοπίου» ( Πρασίνισμα σχολικών αυλών και κήπων, επανεξέταση και έλεγχο του φαγητού της σχολικής καντίνας, κατάργηση όλων των προϊόντων τύπου fastfood και των αναψυκτικών, προσπάθεια εισαγωγής υγιεινών και βιολογικών φαγητών ). 4. Διδασκαλία, μάθηση, συμμετοχή ( Περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση εργαστηριακού χαρακτήρα , ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο πρασίνισμα του σχολείου τους ). Οι παρεμβάσεις για το πρασίνισμα των σχολείων αφορούν στους εξής τομείς: · χρήση ενέργειας · διαχείριση στερεών αποβλήτων · ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων · αντιμετώπιση τρωκτικών · διαχείριση βλάστησης · κατανάλωση νερού · εργαστηριακά απόβλητα · βελτιώσεις – ανακαινίσεις κτιρίων · προμήθειες υλικών και αναλωσίμων Κτίρια τα οποία είναι δύσκολο να θερμανθούν ή να ψυχθούν, χρειάζονται πολύ τεχνητό φωτισμό, ξοδεύουν μεγάλες ποσότητες νερού , δεν χρησιμοποιούν φυσικά ή ανακυκλωμένα υλικά και δημιουργούν μία δυσάρεστη ατμόσφαιρα σε όσους εργάζονται και σπουδάζουν σε αυτά, δε συνάδουν με τις νέες πράσινες αντιλήψεις. Η προσοχή η οποία θα επιδειχθεί στο σχεδιασμό, στη δόμηση, στις ενεργειακές παραμέτρους και στον τεχνολογικό εξοπλισμό ενός πράσινου κτιρίου θα αποτελέσει ταυτόχρονα διδακτικό υλικό , το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών, των Μαθηματικών και των Περιβαλλοντικών Επιστημών, πολλές δε από τις εφαρμοζόμενες τεχνικές είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στα σχολικά και φοιτητικά εργαστήρια με τη μορφή ασκήσεων. Εκτός όμως από την φροντίδα για πράσινα κτίρια η προσπάθεια πρασινίσματος της διδασκαλίας , ιδίως σε αντικείμενα όπως αυτά των θετικών επιστημών συμπληρώνει το πράσινο σχολείο. Οι διδάσκοντες μπορεί να έχουν εκπαιδευτεί ή επιμορφωθεί στα θέματα της πράσινης εκπαίδευσης (ένα από τα σημαντικά και ραγδαίως 3 αναπτυσσόμενα πράσινα επαγγέλματα) και να εισάγουν τις νέες αντιλήψεις στη καθημερινότητα της τάξης στην οποία διδάσκουν. Ειδικοί φορείς όπως Ε.Ρ.Α. για τις Η.Π.Α. ,greenschoolsnetwork κ.α. βοηθούν αποτελεσματικά στο συντονισμό και στην εκπαίδευση των διοικούντων τα σχολεία, των διδασκόντων, των μελών του βοηθητικού προσωπικού και των μαθητών σε έννοιες και θέματα , άμεσα σχετιζόμενα με τα πράσινο σχολείο. Στην Ελλάδα υπάρχουν μεμονωμένα άτομα και ομάδες στον ακαδημαϊκό χώρο (Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας) που δραστηριοποιούνται στην Πράσινη Χημεία και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στους τομείς της Πράσινης Εκπαίδευσης, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και της εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού. Τέτοια θέματα είναι το ‘Έδαφος, η Αρχιτεκτονική και ο Σχεδιασμός, η Ρύπανση γενικά , η Ανακύκλωση, η Τέχνη, η Αγωγή του Καταναλωτή κ.α.. Ειδικά προγράμματα μπορούν να εκπονηθούν από τα σχολεία , ώστε οι μαθητές να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιό τους και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στα θέματα της πράσινης αντιμετώπισης των σύγχρονων προβλημάτων. Ο διαγωνιστικός χαρακτήρας αυτών των προγραμμάτων, η εφαρμογή στην πράξη των πορισμάτων τους και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς τονώνουν τη συμμετοχή και τα επιτεύγματα παρόμοιων δράσεων. Οι έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα [6], συνηγορούν θερμά υπέρ των πράσινων σχολείων και των πράσινων παρεμβάσεων στα ήδη υπάρχοντα σχολεία , θεωρώντας ότι σε αυτά, εκτός από την περιβαλλοντική φιλικότητα , μεγιστοποιείται η απόδοση διδασκόντων και διδασκομένων . Τα συμπεράσματα των σχετικών ερευνών οδήγησαν στην διατύπωση της άποψης ότι τα πράσινα , υγιεινά και υψηλής παραγωγικότητας και απόδοσης σχολεία είναι μεν λίγο ακριβότερα στην κατασκευή ή την μετατροπή τους όμως ανταποδίδουν το επιπλέον κόστος με τεράστια οικονομικά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά οφέλη σε μαθητές και κοινωνικά σύνολα. Τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν σε μεγάλο μέρος καταλήξει σε αριθμητικά δεδομένα για το σχετικό κόστος και την οικονομική ωφέλεια από το πρασίνισμα των σχολείων. Το επιπλέον 2 % του κόστους έναντι του συμβατικού σχολείου υπερκαλύπτεται κατά 20 περίπου φορές στη διάρκεια της λειτουργίας του πράσινου σχολείου. Ο σχεδιασμός του πράσινου σχολείου δημιουργεί ένα εξαιρετικό οικονομικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την ελάττωση του κόστους σε επίπεδο υγείας και λειτουργίας, για την ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης και την άνοδο της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν βέβαια και δείκτες των ωφελειών ,που δεν έχουν εκφρασθεί ποσοτικά, όπως π.χ. οι λιγότερες απουσίες των εκπαιδευτικών για λόγους υγείας, τα λιγότερα ατυχήματα στο κτίριο του σχολείου κ.α. Οι έρευνες που έχουν γίνει , κυρίως στις Η.Π.Α. σχετικά με τα πράσινα σχολεία είναι πολλές και ορισμένα από τα συμπεράσματά τους παρατίθενται στη συνέχεια: 1. Σε δείγμα 21.000 μαθητών ο καλύτερος φυσικός φωτισμός βελτίωσε κατά 20 % την πρόοδο στα μαθηματικά και κατά 26 % στην γλωσσική διδασκαλία. 4 2. Τα πράσινα σχολεία ξοδεύουν 30 % λιγότερη ενέργεια και 30% λιγότερο νερό. Παράλληλα έχουν 38,5 % λιγότερα περιστατικά άσθματος , λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. 3. Οι μαθητές χάρη στο περισσότερο ηλιακό φως αρρώστησαν περίπου 4 μέρες λιγότερο από τον μέσο όρο. Η αυξημένη ποσότητα της βιταμίνης D, την οποία προσλάμβαναν χάρη στο φυσικό φως , είχε ως αποτέλεσμα λιγότερα οδοντικά προβλήματα και ύψος κατά 2 εκατοστά σε μια περίοδο 2 ετών. 4. Ο ελαττωμένος θόρυβος στις αίθουσες διδασκαλίας βοήθησε επίσης στην καλύτερη υγεία και διάθεση διδασκόντων και διδασκομένων. 5. Η χρήση προϊόντων καθαρισμού πράσινης προέλευσης ελαχιστοποίηση τους εξ αυτών κινδύνους και τα προβλήματα υγείας. Η χώρα μας πολύ πρόσφατα εισήλθε στο χώρο των πράσινων σχολικών κτιρίων [7] και ήδη τα πρώτα σχολεία έχουν κτιστεί, ενώ σύντομα θα αρχίσει και η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων κτιρίων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο αναφέρεται ως Σ.Δ.Ι.Τ. ( Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα ) και η οποία σύμπραξη αποτελεί μια σύγχρονη διαδικασία παραγωγής έργων ,η οποία εστιάζεται κυρίως στην εναλλακτικότητα της χρηματοδότησης του έργου, αλλά και στο συνδυασμό κατασκευής-συντήρησης- φύλαξης-ασφάλισής του. Υπεύθυνος για την υλοποίηση της σύμπραξης στον τομέα των σχολείων είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ( Ο.Σ.Κ. ). Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί αρκετά υψηλά κονδύλια και τα έργα βρίσκονται στη φάση που εκδηλώνεται το ενδιαφέρον των σχολείων για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Είναι αναμφίβολα μια σημαντική εξέλιξη και ένα μεγάλο έργο με ορίζοντα εικοσιπενταετίας. Ξεκινούν με παρεμβάσεις στις κτιριακές υποδομές , με προοπτική να επεκταθεί στη συνέχεια στην εσωτερική αναδιάρθρωση ,αναβάθμιση και βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών. Πρόσφατα εγκαινιάστηκε στο Παλαιό Φάληρο ένα νηπιαγωγείο, το πρώτο έξυπνο βιοκλιματικό περιβαλλοντικό σχολείο [8],όπως ονομάστηκε. Το σχολείο αυτό θα ακολουθήσουν 1.237 στην επόμενη πενταετία , σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και του Ο.Σ.Κ. [9],το οποίο σε συνδυασμό με την αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων κτιρίων έχει προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων Ευρώ. Το κάθε ένα από τα κτίρια αυτά ενσωματώνει στο ειδικά μελετημένο κτίσμα του σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και οι οποίες περιλαμβάνουν συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται και για τους αύλειους χώρους, όπου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα δημιουργείται η πρώτη επαφή των μαθητών με το περιβάλλον και η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησής τους. Παράλληλα θα προβάλλεται η ιδέα της ανακύκλωσης και η εισαγωγή των μαθητών στην ιδέα της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Τα σχολεία αυτά χαρακτηρίζονται ως βιοκλιματικά καθώς ο σχεδιασμός τους επιτρέπει τον φυσικό δροσισμό, 5 αερισμό, τη θέρμανση και την ψύξη σε ικανοποιητικό βαθμό. Το κτίριο λειτουργεί με βασική αρχή τον άξονα Βορρά – Νότου. Στη νότια πλευρά μεγάλα παράθυρα μαζεύουν τον ήλιο και θερμαίνουν το χώρο. Το θερμοκήπιο που λειτουργεί στην ίδια πλευρά χρησιμεύει σαν ένα φυσικό καλοριφέρ. Στη νότια ταράτσα του σχολείου φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και καθιστούν το κτίριο ενεργειακά αυτόνομο. Η βόρεια πλευρά με τα φυτεμένα πράσινα δώματα και τα μικρά ανοίγματα λειτουργεί ως φυσικός κλιματισμός και δροσίζει το κτίριο. Παράλληλα ανανεώνεται ο αέρας στο εσωτερικό του κτιρίου. Το κτίριο θερμαίνεται με φυσικό αέριο τις πολύ ψυχρές μέρες του χειμώνα, ενώ ο φωτισμός γίνεται με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Το κτίριο σχεδίασε η αρχιτέκτονας κ. Μαρίνα Βασιλοπούλου. Τα πρώτα δείγματα των σχολείων νέου τύπου μεταφέρουν και στην Ελλάδα την ιδέα του πρασινίσματος των σχολείων , δημιουργώντας πολύ ευχάριστες προοπτικές για το μέλλον. Βιβλιογραφία 1. www.buildgreenschools.org 2. www.buildgreenschools.org 3. www.eco-schools.org 4. www.greenschools.net 5. www.greenschools.net 6. GreeningAmerica’sSchools, CostsandBenefitsbyGregory 7. www.3ps.gr 8. Ελεύθερος Τύπος, 11/12/2007 9. http://Protovoulies.nd.gr

Συγγραφέας: 
Σκοπαράντζου