Δημιουργία της Περιβαλλοντικής Ομάδας - Ξεκίνημα έρευνας , ενημέρωσης.

Οι μαθητές και μαθήτριες σε μεγάλες δόξες και χαρές με τα διπλώματά τους.
Ο νέος μας κάδος συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων υλικών.

 Για δεύτερη χρονιά ξεκινησαμε την εκλογική διαδικασία προκειμένου να αναδειχθούν οι εκλεκτοί των παιδιών για το χρονικό διάστημα από 12/10/20 ως 11/12/20 στην Περιβαλλοντική ομαδα του Σχολείου μας.

 Η δράση των μαθητών/ τριών ξεκίνησε αμέσως μετά με έρευνα στον  τομέα της ευταξίας - διαχωρισμού των απορριμμάτων στη σχολική μας μονάδα. Στη συνέχεια ακολούθησε η ενημέρωση όλων των Τάξεων  από  τους δημοκρατικά εκλεγμένους μαθητές για το θέμα της χρηστής τοποθέτησης των απορριμμάτων στους κατάλληλους κάδους του Σχολείου. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης , και τα μικρά παιδιά των Δημοτικών Σχολείων καλλιεργούνται και προοδεύουν αποκτώντας καλές Οικολογικές συνήθειες !

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες των φετεινής Ε'1 και Γ'2 παρέλαβαν τα διπλώματά τους για την επιτυχημένη τους προσπάθεια συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία από τους υπέυθυνους εκπεδευτικούς του Σχολείου μας. Η  χαρά ζωγραφίστηκε στα πρόσωπά τους !!!

 Με αίτημα του Δ/ντη και του Υπεύθυνου εκπ/κου του Προγράμματος , ο Δήμος Παλλήνης μας απέστειλε ένα μεγάλο κάδο συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων υλικών στο Σχολείο μας. Το Πρόγραμμα αναβαθμίζεται !

Συγγραφέας: 
Παπαγγελοπουλος...