Ανοικτό μάθημα στην πλατφόρμα eclass με τίτλο:Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ/AEIΦΟΡΟ Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών_ Σχολ. έτος: 2020-2021

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ/ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΤΗΝ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ COVID 19 ΕΙΝΑΙ Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΥΣΗ!

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ  https://eclass.sch.gr/courses/G1762188/  ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ Η ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ (WEBEX) ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ (ECLASS) ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΥΝΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

Συγγραφέας: 
gymkoimis