1ο ΕΠΑ.Λ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ "Ηρακλής Μοσχονάς Κατασκευή τρισδιάστατου πίνακα με θέμα <<ΠΟΛΗ>>.

Κατασκευή τρισδιάστατου πίνακα με θέμα <<ΠΟΛΗ>>.

 Ο πίνακας αυτός έχει κατασκευαστεί  από ένα παλιό χαρτόνι ως βάση, κόλλα σιλικόνης ενώ το  χαρτόνι για τα ρολάκια το πήραμε από συσκευασία μερικών μηχανημάτων που είχαν αγοραστεί για τα εργαστήρια του σχολείου

Συγγραφέας: 
Σκοπαράντζου