Συλλογή από καπάκια

Η αφίσα που μας έστειλε ο σύλλογος παραπληγικών Πέλλας
Η ευχαριστήρια επιστολή από τον πρόεδρο του συλλόγου παραπληγικών Πέλλας

Στα πλαίσια του προγράμματος για τα "Απορρίμματα" που δουλεύουμε φέτος 2018-2019 στο σχολείο μας, συγκεντρώνουμε καπάκια. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε καπάκια για να τα στείλουμε στο σύλλογο παραπληγικών Πέλλας για να μπορέσουν να αγοράσουν αναπηρικά αμαξίδια. Τοποθετήθηκε κουτί για τη συγκέντρωση τους στο εσωτερικό του σχολείου. Τα παιδιά και οι γονείς γέμισαν τον κάδο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η δράση μας μαθεύτηκε και από άλλους ανθρώπους του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκεντρώσαμε ένα μεγάλο αριθμό από καπάκια. Μιλήσαμε με τη μεταφορική που αναλαμβάνει να στείλει δωρεάν τα καπάκια στην Πέλλα και ήδη αποστείλαμε την πρώτη μας παρτίδα. Είχαμε αμέσως ευχαριστήρια επιστολή από το σύλλογο παραπληγικών Πέλλας. Θα συνεχίσουμε τη δράση μας ελπίζουμε και τις επόμενες χρονιές. 

Συγγραφέας: 
Πλαστήρα Παναγιώτα