Στατιστική ανάλυση στατιστικών δεδομένων διαγνωστικού ερωτηματολογίου σε δείγμα μαθητών του Γυμνασίου Κοίμησης

Δείγμα 60 μαθητών του Γυμνασίου Κοίμησης Σερρών κλήθηκε να απαντήσει σε ένα διαγνωστικό ερωτηματολόγιο που αφορούσε τον ποταμό Στρυμόνα. Τα στατιστικά δεδομένα αναλύθηκαν και παρουσιάζονται με την βοήθεια κυκλικών διαγραμμάτων και ραβδογραμμάτων. Είμαστε πλέον σε θέση να διαγνώσουμε την εσφαλμένη ή την έλλειψη της γνώσης και να στοχεύσουμε με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα "ποταμός Στρυμόνας, πηγή ζωή για το νομό Σερρών" στην διόρθωση και στην κατάκτηση της σωστής γνώσης από τους μαθητές μας!

Συγγραφέας: 
gymkoimis