ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Τα παιδιά συμπεριέλαβαν στην εφημερίδα της τάξης τους άρθρο  και φωτογραφικό υλικό σχετικά με την ανακύκλωση και τη σχολική αυλή.

Συγγραφέας: 
stauroulafardouli