Ο ΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

Μελετήσαμε την Γεωμορφολογία  όλων των περιοχών που διατρέχει ο ρους του Στρυμόνα, πηγές, κοιλάδες, εκβολές, χρησιμοποιώντας εργαλεία περιήγησης όπως google maps, φωτογραφίες, βίντεο και βιβλιογραφία. Δημιουργήσαμε βίντεο που περιέχει τις σημαντικότερες στάσεις της περιήγησης μας.

Συγγραφέας: 
gymkoimis