Πρώτη επίσκεψη σε πεδίο μελέτης, στο ΚΠΕ Πορροΐων, στα πλαίσια του προγράμματος: Πομαμός Στρυμόνας...

Στα πλαίσια του προγράμματος: Ποταμός Στρυμόνας, πηγή ζωής για το νομό Σερρών, πραγματοποιήσαμε τρείς επισκέψεις σε πεδία μελέτης.

Η πρώτη στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ποροΐων όπου υλοποιήσαμε το πρόγραμμά του, για το ποταμό Στρυμόνα. Μέσω βιωματικών μεθόδων και συγκεκριμένα με χρήση της τεχνικής παιχνίδι ρόλων, μάθαμε τα είδη και τις κραυγές των πτηνών, ενημερωθήκαμε και συζητήσαμε  πόσο σημαντικό είναι το οικοσύστημα της λίμνης Κερκίνης. Βαδίσαμε, στον λόγο εποχής, αποξηραμένο πυθμένα της λίμνης στο λιμάνι της Λειβαδιάς. Παρατηρήσαμε  πουλιά με κιάλια, επισκεφτήκαμε μονάδα εκτροφής Βουβαλιών και συμπληρώσαμε φύλλα εργασίας.

Συγγραφέας: 
gymkoimis