Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο παραπάνω Πρόγραμμα για 3η συνεχόμενη χρονιά με οδηγούς τα παιδιά των παρακάτω τάξεων : Δ'1, Στ'1, Β'2 και Α'2. Δυο μαθητές εκλεγμένοι Δημοκρατικά από τις παραπάνω τάξεις, ,οι δασκάλες τους, ο εκπ. Φυσικής Αγωγής, η καθαρίστρια και η υπάλληλος γενικών καθηκόντων αποτελούν την αρχική Περιβαλλοντική Ομάδα του 8ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα. Τα υλικά που θα συλλέγουμε είναι: χαρτί, πλαστικά, λάδια, αλουμίνιο, μπαταρίες ,ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές .Αρχή του Προγράμματος είναι η 15η Νοεμβρίου 2019. Καλή αρχή για τη σωτηρία του Περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των απορριμμάτων!

Συγγραφέας: 
Παπαγγελοπουλος...