Ποταμός Στρυμόνας,πορεία στο χρόνο...

Στις προγραμματισμένες εργασίες του μηνός Φεβρουαρίου 2019, της περιβαλλοντικής ομάδας του Γυμνασίου Κοίμησης Σερρών, που υλοποιεί το περιβαλλοντικό πρόγραμμα: Ποταμός Στρυμόνας, πηγή ζωής για το νομό Σερρών, ήταν η διαθεματική προσέγγιση του θέματος, αφού χρειάστηκε να επιστρατεύσουμε γνώσεις από την Ιστορία, την Μυθολογία, και την υδραυλική μηχανική!

Διαπραγματευτήκαμε κάνοντας έρευνα την πορεία του ποταμού Στρυμόνα στο χρόνο! Συγκεντρώσαμε πληροφορίες, φωτογραφίες και δημιουργήσαμε ένα αντιπροσωπευτικό της δουλειάς μας βίντεο!

Συγγραφέας: 
gymkoimis