ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΑΣ

μαυρομάτα
χρυσάνθεμο
κατιφές
μαντζουράνα
ρίγανη
σκουλαρίκι

Αρχικά   κάναμε περίπατο μέσα στον κήπο μας και αγγίξαμε, μυρίσαμε και θυμηθήκαμε το όνομα των φυτών μας. Στη συνέχεια, αφού κλείσαμε τα μάτια μας, οδηγούμασταν από την Υπεύθυνη του Προγράμματος σε κάθε φυτό και καλούμασταν να το αναγνωρίσουμε., Στη συνέχεια δουλέψαμε  σχετικό φύλλο εργασίας για αυτή την δραστηριότητα.

Συγγραφέας: 
christine.