«Πάει Πέταξε η Τροφή»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πάει Πέταξε η Τροφή» της Ορνιθολογικής στο Πάρκο «Α.Τρίτσης» παρακολούθησαν οι μαθητές της Β΄τάξης. Οι μαθητές γνώρισαν τέσσερα διαφορετικά είδη πουλιών, τις διαφορετικές τροφές τους και φωλιές τους. Ο Σταχτοτσικνιάς, ο Κοκκινολαίμης, η Φαλαρίδα και ο Κότσυφας είναι κάτοικοι του πάρκου τους χειμερινούς μήνες και πλέον γνώριμα πουλιά για τους μαθητές μας.

Συγγραφέας: 
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ