Ομιλία για την ανακύκλωση

Οι τάξεις του σχολείου μας παρακολούθησαν μία ομιλία και σχετικό βίντεο για την ανακύκλωση,  συζήτησαν και εξέφρασαν τις απορίες τους. Στο τέλος, απονεμήθηκε βεβαίωση "του καλού ανακυκλωτή" στον κάθε μαθητή.  

Συγγραφέας: 
stauroulafardouli