Το Οικολογικό Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών αποδίδει την δέουσα τιμή στην Πράσινη Σημαία

Η πράσινη Σημαία κυματίζουσα στο Οικολογικό Γυμνάσιο Κοίμησης

Το "Οικολογικό" Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών με κατάλληλες ενέργειες που καταγράφονται στο επισυναπτόμενο της ανάρτησης Βίντεο απέδωσε τις δέουσες τιμές στην Πράσινη Σημαία, σύμβολο των πολυετών αγώνων για την αειφορία και την αλληλεγγύη που το ίδιο πρωτοστάτησε και θα συνεχίσει... (αυτό είναι υπόσχεση) να πρωτοστατεί!

Συγγραφέας: 
gymkoimis