Η Κίκο, το Χέρι και η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιου, και ειδικά ενάντια στην σεξουλική παρενόχληση και κακοποίηση, διαβάσαμε αρχικά την Ιστορία "Η Κίκο και το Χέρι" του Συμβουλίου της Ευρώπης, φτιάξαμε το δικό μας χέρι και παίξαμε με όσα επιτρέπονται ή όχι να κάνουμε μαζί. Επίσης, τραγουδήσαμε τον Κανόνα των Εσωρούχων και είδαμε το σποτάκι με την Κίκο και το Χέρι. Σαν προέκταση διαβάσαμε τα βιβλία "Δεν πάω πουθενά με ξένους" και "Το σώμα είναι δικό μου". Οι Δραστηριότητες συνδέονται με τον υποστόχο 4.7 στον 4ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης για Ποιοτική Εκπαίδευση (Διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για [...] τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, [...]). 

Συγγραφέας: 
Ασπασία Βασιλάκη