Γέμισμα κάδου μελανοδοχείων

Γεμίσαμε τον κάδο της συγκέντρωσης μελανοδοχείων. Στείλαμε τα μελάνια στην εταιρεία που τα συγκεντρώνει και μας έστειλαν ευχαρηστήρια επιστολή. Συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος αριθμός μελανοδοχείων και εξοικονομήθηκε ένα χρηματικό ποσό. Αυτά τα μελάνια θα κατέληγαν στα σκουπίδια επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το περιβάλλον. Το ποσό που συγκεντρώθηκε ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε να κατατεθεί στα παιδικά χωριά SOS Πλαγαρίου Θεσσαλονίκης

Συγγραφέας: 
Πλαστήρα Παναγιώτα