Φωτοκύκλωση

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα της "Φωτοκύκλωσης". Τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι για τη συγκέντρωση λαμπτήρων. Τα παιδιά ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους του προγράμματος για τη συγκέντωση λαμπτήρων και οι γονείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας γεμίζοντας ήδη τους δύο μικρούς κάδους με λάμπες. 

https://fotokiklosi.gr/4-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85/

Συγγραφέας: 
Πλαστήρα Παναγιώτα