Εδώ Πολυτεχνείο

Διαβάσαμε το βιβλίο της Κ. Αρμενιάκου "Η κυρά Δημοκρατία" και το συνδέσαμε με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Αφιερώσαμε ένα κόκκινο γαρίφαλο στους φοιτητές της 17ης Νοεμβρίου 1973. Η δράση στόχευε στην ενίσχυση της αξίας του θεσμού της Δημοκρατίας

Συγγραφέας: 
Ασπασία Βασιλάκη