Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο για το ποταμό Στρυμόνα

Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο για το ποταμό Στρυμόνα- Γυμνάσιο Κοίμησης

Το Γυμνάσιο Κοίμησης στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονεί: "Ποταμός Στρυμόνας-πηγή ζωής για τον νομό Σερρών", ετοίμασε ένα ψηφιακό διαδυκτιακό ερωτηματολόγιο σε google form

Κάλεσε τους Μαθητές του να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο ώστε να εντοπιστούν οι τυχόν λανθασμένες ή ελλιπείς γνώσεις  και να στοχεύσουμε με το πρόγραμμα στον εμπλουτισμό της σωστής γνώσης τους.

 

 

Συγγραφέας: 
gymkoimis