Απολογισμός δράσεων περιβαλλοντικής ομάδας 2019

Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας άρχισε τη δράση της το Μάρτιο του 2019. Η επιλογή των μαθητών/μελών της έγινε με δημοκρατικές διαδικασίες και αφού προηγήθηκε ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς για τους στόχους του προγράμματος. Ακολούθησαν συναντήσεις μαθητών και ενημέρωση από όσους έθεσαν υποψηφιότητα για συμμετοχή στην ομάδα. Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας έγινε στις 18 Μαρτίου κια ακολούθησαν άλλες τρεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Η περιβαλλοντική ομάδα συγκέντρωσε στοιχεία για την κατανάλωση ηλεκτρικού και νερού στο σχολείο, την κατάσταση των πρωτοβουλιών για ανακύκλωση υλικών (χαρτί, καπάκια) και κατέγραψε τις περιοχές που χρειάζονται άμεση επέμβαση. Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάστηκαν για τη δημιουργία αφίσας με κανόνες για ένα λιγότερο ενεργοβόρο σχολείο οι οποίες αναρτήθηκαν στις αίθουσες. Η καινούρια σχολική χρονιά θα μας βρει ξανά μαζί να καταστρώνουμε πιο πολλά σχέδια και να πραγματοποιούμε ακόμα περισσότερα!

Συγγραφέας: 
juliegy