Η αντιφατικότητα του διττού ρόλου (αντιπλημμυρικού, αρδευτικού) της λίμνης Κερκίνης, απειλή στην διατήρηση του Οικοσυστήματος της...

Κατά την εκπόνηση του περιβαλλοντικού προγράμματος "Ποταμός Στρυμόνας, πηγή ζωής για το Νομό Σερρών" σταθήκαμε στην Λίμνη Κερκίνη και εξετάσαμε τον διττό της  κατασκευαστικό ρόλο, αντιπλημμυρικό και αρδευτικό. Ανακαλύψαμε την αντιφατικότητα αυτών, στην αρχή του θέρους,  που οδηγούν ορισμένες φορές σε πλημμυρικά φαινόμενα στην πεδιάδα των Σερρών και στο παρυδάτιο δάσος της Κερκίνης, με καταστροφικές συνέπειες στο Οικοσύστημα  τόσο της Κερκίνης όσο και του ποταμού Στρυμόνα. Η δημιουργία, διατήρηση και προστασία παραπάνω υδροβιότοπου είναι ο τρίτος ρόλος, που προέκυψε μετά την κατασκευή της, για  να εξυπηρετήσει η Λίμνη Κερκίνη. Δεν μείναμε μόνο στην διαπίστωση της αναγκαιότητας λήψης άμεσων μέτρων αλλά προχωρήσαμε στην διοργάνωση Ημερίδας, με θέμα τις αιτίες πλημμυρών του Στρυμόνα και μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας με την συνέργεια του ΓΕΩ.ΤΕ.Ε Ανατολικής Μακεδονίας. Τα συμπεράσματα της Ημερίδας ανακοινώθηκαν σε προηγούμενη ανάρτηση μας. Μελετήσαμε ακόμη την πλούσια πανίδα και χλωρίδα της ευρύτερης περιχής της Λίμνης και την αλληλοεξάρτηση των ειδών της.

Συγγραφέας: 
gymkoimis