Αφίσα ευαισθητοποίησης για την Κλιματική Αλλαγή

Δημιουργία αφίσας ευαισθητοποίησης
Δημιουργία Αφίσας ευαισθητοποίησης
Η αφίσα

Με την αφίσα ευαισθητοποίησης κινήθηκε σταδιακά η διδασκαλία στους πιθανούς λόγους πρόκλησης της τρύπας του όζοντος από ανθρώπινη δραστηριότητα και στις συνέπειες στους πάγους. 

Συγγραφέας: 
Ασπασία Βασιλάκη