ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

Τα παιδιά των δύο τμημάτων της Α΄ Τάξης(Α1 και Α2) και του Γ1 τμήματος του σχολείου μας ζωγράφισαν κατά ομάδες με θέμα την Ανακύκλωση, καθώς επίσης έγραψαν συνθήματα. Τις εργασίες τους τις αναρτήσαμε σε εσωτερικό χώρο του σχολείου.

Συγγραφέας: 
stauroulafardouli