ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στα πλαίσια του προγράμματος για την Ανακύκλωση του χαρτιού διαβάσαμε ένα σχετικό ποίημα της Θ. Χορτιάτη. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης επιχείρησαν όλοι μαζί να  εμπνευστούν και να γράψουν μία συνέχεια του ποιήματος χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους. Το ποίημα πλαισιώθηκε και από εικονογράφηση που έκαναν τα παιδιά σε κάθε στίχο.

Συγγραφέας: 
stauroulafardouli