Στήριξη των δένδρων με δοκούς και λίπανση τους.

Στήριξη των δένδρων του Γυμνασίου Κοίμησης με δοκούς στήριξης και λίπανση τους..

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος "αλλάζω" το Σχολείο μου οι μαθητές του Γυμνασίου Κοίμησης προχώρησαν στις παρακάτω ενέργειες απαραίτητες για την σωστή ανάπτυξη και προστασία των ανθοφόρων δενδρυλλίων που φύτεψαν το προηγούμενο σχολικό έτος:

1. Στήριξη των 60 ανθοφόρων δενδρυλλίων με ενισχυμένους δοκούς στήριξης.

2. Λίπανση των παραπάνω δένδρων με κατάλληλο λίπασμα προτεινόμενο, όπως άλλωστε και η δοσολογία ρίψης του από Γεωπόνο.

Συγγραφέας: 
gymkoimis