Στην κομποστοποίηση λέμε ΝΑΙ

Η δράση αυτή αφορά στην κομποστοποίηση πρωτίστως των χόρτων που προκύπτουν από την κοπή αυτών στον αύλειο χώρο(που είναι μεγάλος), αλλά και των υλικών που ευελπιστούμε ότι θα φέρνουν ή θα καταναλώνουν οι μαθητές στο σχολείο και μπορούν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για το κομποστ.

Το σχολείο μας έχει ήδη προμηθευτεί από τη δημοτική αρχή ειδικό κάδο συλλογής και δημιουργίας κομπόστ, αλλά πρέπει να γίνει ενημέρωση από την πλευρά της επιτροπής για το τι μπορεί και δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτόν τον κάδο.

Συγγραφέας: 
megarchiotic