Στα βιβλία λέμε ΝΑΙ

Η επιτροπή που αποτελείται από μαθητές και των 3 τάξεων αποφάσισε την καταγραφή μιας λίστας βιβλίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα από τους μαθητές και καθηγητές με σκοπό την επιστροφή τους στο σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς ούτως ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν από τους επόμενους μαθητές. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα απόθεμα βιβλίων και η παραγγελία μέσω του συστήματος προμήθειάς τους(cti.publicatios) θα είναι σαφώς μειωμένη σε αριθμό. Φυσικά η συγκεκριμένη δράση, ειπώθηκε ότι, θα ήταν πιο αποτελεσματική αν είχε ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς με ενήμερους, «υποψιασμένους» μαθητές, γονείς και καθηγητές για μεγαλύτερη φροντίδα και διαφύλαξή τους και επομένως περισσότερη αποτελεσματικότητα.

Στη συνέχεια θα υπάρξει ερωτηματολόγιο που θα μοιραστεί στους μαθητές και θα αφορά τα συγκεκριμένα βιβλία της λίστας 

Συγγραφέας: 
megarchiotic