ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Το περιβαλλοντικό προγραμμα «Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίηση της στον νομό Σερρών» έχει αναδειχθεί στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού Bravo Schools, με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Φ.14/ΕΑ/163317/168423/Δ1) ως
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ στο στόχο 7. Φθηνή & Καθαρή Ενέργεια, ως ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ και το σχολείο μας ως
ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ TΩΝ 17 ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και μέλος στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ του QNF SDGs

School Club (Sustainable Development Goals School Club).
Στον παραπάνω διαγωνισμό έλαβαν μέρος 202 σχολεία από όλη την Ελλάδα με πάνω από 500 συμμετοχές.
Θα ήθελα να εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στους γονείς, μαθητές και φίλους που με την ψήφο τους έδωσαν ώθηση στην θετική αξιολόγηση απο πενταμελή επιστημονική επιτροπή του προγράμματος.
 

Συγγραφέας: 
gymkoimis