Ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίηση της στον νομό Σερρών»

Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών αφίσα προβολής περιβαλλοντικού προγράμματος: «Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίηση της στον νομό Σερρών»
Αφίσες των προγραμμάτων μας στον εκθεσιακό χώρο του κινηματοθεάτρου "Αστέρια" στην πόλη των Σερρών
Προτάσεις μαθητών του Γυμνασίου Κοίμησης για αξιοποίηση του δικού τους γεωθερμικού πεδίου στον Λιθότοπο-Χρυσοχώραφα.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας  και η αξιοποίηση της στον νομό Σερρών»                                                                               

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του περιβαλλοντικού προγράμματος είναι οι μαθητές  να διερευνήσουν την δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των γεωθερμικών ρευστών και να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα, τις ωφέλειες και τις συνέπειες για την τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα στόχευε και σε μεγάλο μέρος είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το κατάφερε οι μαθητές να είναι σε θέση:

 1. Να αναγνωρίζουν τις πηγές ενέργειας καθώς και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν.
 2. Να διακρίνουν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες
 3. Να αναφέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 4. Να εξοικειωθούν με την βασική ορολογία (γεωθερμία , γεωθερμικά ρευστά, ενθαλπία, ιαματικός τουρισμός)
 5. Να γνωρίζουν τις χρήσεις και τις εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας.
 6. Να εκτιμούν ποιες από τις χρήσεις της γεωθερμίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον τόπο τους.
 7. Να αναφέρονται στις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις στην περιοχή τους.
 8. Να αναφέρονται στις κατηγορίες των γεωθερμικών ρευστών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τους και να κατανοούν την σύνδεση των γεωθερμικών συνθηκών με την γεωλογία της περιοχής του νομού Σερρών
 9. Να απαριθμούν τυχόν περιβαλλοντικά και τεχνικά προβλήματα  και επιπτώσεις στην αξιοποίηση τους.
 10. Να γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά οφέλη και πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.
 11. Να αναφέρονται σε αντισταθμιστικά οφέλη που μπορούν να υπάρξουν στις τοπικές κοινωνίες.
 12. Να αναλάβουν εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη και τις δυνατότητες χρήσης και προώθησης της ορθολογικής και πλήρους αξιοποίησης αυτού του εγχώριου ενεργειακού πόρου.
 13. Να ευαισθητοποιηθούν έτσι ώστε να κρατούν θετική στάση απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ( ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ)

Μέθοδος Project: Οι συμμετέχοντες σχεδίασαν  οι ίδιοι τι ήθελαν να κάνουν, να μάθουν, να πετύχουν, (έρευνα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιβαλλοντικά οφέλη αυτών, τι είναι η γεωθερμία και πως δημιουργήθηκαν τα γεωθερμικά πεδία από γεωλογικής άποψης με έμφαση τις ιδιαιτερότητες αυτού του νομού Σερρών) Οι μαθητές οργάνωσαν την δουλειά τους σε ημερολόγιο δραστηριοτήτων. Έγινε διεπιστημονική προσέγγιση, ( σύνδεση με Ιστορία, Μυθολογία, τοπικές παραδόσεις). Κάναμε  άνοιγμα του σχολείου προς τα έξω, κατασκευάζοντας αφίσα που προπαγάνδισε το πρόγραμμα στην τοπική κοινωνία  και μέρος των στόχων του.
Μετακίνηση στο πεδίο μελέτης, σε φυσικό και δομημένο περιβάλλον,( Ιαματικές πηγές Σιδηροκάστρου, Θερμοκήπιο στο Σιδηρόκαστρο που χρησιμοποιεί φυσικά θερμά νερά) δραστηριότητες που προσέφεραν εμπειρίες, ερεθίσματα, ψυχαγωγία και σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας.
Ανακαλυπτικές μέθοδοι: Παρατήρηση και έρευνα στον τρόπο λειτουργίας των λουτρών Σιδηροκάστρου και στον τρόπο θέρμανσης του θερμοκηπίου που επισκεφτήκαμε.
Συμμετοχικοί μέθοδοι: Εργασίες κατά ομάδες είτε στην αίθουσα, είτε στους χώρους επίσκεψης. Γραπτή (κείμενα, προτάσεις αξιοποίησης της Γεωθερμίας) και εικαστική ( κολλάζ αφίσες) αποτύπωση σκέψεων, σχολίων προτάσεων και συμπερασμάτων. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολείου.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ:

Χρήση βιβλιογραφίας, έντυπου υλικού από φορείς γεωλογικού ενδιαφέροντος, συνεντεύξεων, ( Γεωλόγου ), διαλόγου, οπτικοακουστικών μεθόδων και του διαδικτύου, διαφάνειες, slides και DVD.

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ:

Γεωλόγος του ΙΓΜΕ το οποίο κάνει γεωτρήσεις στο γεωθερμικό πεδίο της περιοχής μας (Λιθοτόπου – Χρυσοχωράφων). Την υπεύθυνη του Δήμου Ηράκλειας των γεωτρήσεων.  Το πρόεδρο των ιαματικών λουτρών Σιδηροκάστρου, από τον οποίο αντλήσαμε χρήσιμες πληροφορίες. Τον υπεύθυνο του μεγαλύτερου θερμοκηπίου ζέρμπερας των Βαλκανίων κύριο Ανδρεάδη από τον οποίο πληροφορηθήκαμε για τον τρόπο θέρμανσης τόσο των φυτών όσο και του χώρου του θερμοκηπίου από τα γεωθερμικά ρευστά του γεωθερμικού πεδίου του Σιδηροκάστρου. Την υπεύθυνη των εγκαταστάσεων spiroulina -platensis στο γεωθερμικό πεδίο Σιδηροκάστρου από την οποία αντλήσαμε γνώσεις τόσο για τις ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό της  spiroulina όσο και για την καλλιέργειά της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ:

Ιαματικά Λουτρά Σιδηροκάστρου.
Θερμοκήπιο ζέρμπερας GEOTHERM  στο Σιδηρόκαστρο που χρησιμοποιεί θερμό νερό  γεωθερμίας.
Τις εγκαταστάσεις  spiroulina -platensis στο γεωθερμικό πεδίο Σιδηροκάστρου

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ – ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1.Το Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών συμμετείχε στην εβδομάδα «θεατρικής άνοιξης εφήβων», που διοργάνωσε το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Σερρών την Πέμπτη 5 Μαΐου 2018, παρουσιάζοντας τόσο με αφίσες, όσο και με βίντεο τις περιβαλλοντικές δράσεις του!

 2. Το Γυμνάσιο Κοίμησης μετέχει στο διεθνές δίκτυο οικολογικών σχολείων υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας προστασίας της φύσης, και διαθέτει δική του ιστοσελίδα https://www.ecoschools.gr/schools/gymnasio-koimisis-serron  στην οποία έχει αναρτήσει όλες τις δράσεις του για το πρόγραμμα της γεωθερμίας που εκπόνησε.

3. Το γυμνάσιο Κοίμησης συνέδεσε το πρόγραμμα γεωθερμίας που εκπόνησε με τον στόχο ενέργεια ένα από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει το βιωματικό σχολείο και μετέχει στον διαγωνισμό bravo-schools https://outlook.live.com/owa/?path=/attachmentlightbox στην κατηγορία καλές πρακτικές σχολείων με το 47 λεπτών βίντεο προβολής όλων των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πρόγραμμα γεωθερμίας: https://youtu.be/2QC7WgZIn9c  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στόχευε στην ανάδειξη της νέας γνώσης. Με εστίαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και στην αποκαλυπτική και διερευνητική μάθηση οι μαθητές μας ανακάλυψαν ότι τα φυσικά θερμά νερά της γεωθερμίας:

Αποτελούν κλειδί για την οικονομία και την ανάπτυξη.

Συνδέονται με την ανθρώπινη σωματική υγεία, την ευεξία την ομορφιά, την ψυχαγωγία,

την αναψυχή.

• Αναδεικνύουν νέα επαγγέλματα.

• Αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του γεωθερμικού περιβάλλοντος.

Θέτουν σε κίνηση πολυάριθμες δραστηριότητες (κοινωνικές, εμπορικές, εκπαιδευτικές,

διοικητικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές κ.α.)

Αποτελούν ήπια, φυσική και σε σημαντικό βαθμό ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Συνδέονται με εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης των κατοικιών.

Συνδέονται με εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης των  θερμοκηπίων και των υδατοκαλλιεργειών.

Συμμετέχοντες μαθητές: Β΄τάξη Γυμνασίου Κοίμησης και το τμήμα Α2 της Α΄ τάξης.

Υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος: Αρβανιτίδης Συμεών ( ΠΕ 03 Μαθηματικός) ως συντονιστής και υπεύθυνος προβολής και εξωτερίκευσης των δράσεων του προγράμματος. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής του Γυμνασίου Κοίμησης ως πλέον απαραίτητος διευκολυντής των δράσεων του προγράμματος.

Στο βίντεο που ακολουθεί https://youtu.be/2QC7WgZIn9c παρουσιάζουμε όλες τις δράσεις του προγράμματος.

Συγγραφέας: 
gymkoimis