Ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Αλλάζω το σχολείο μου, μεταμόρφωση του εσωτερικού αλλά και εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του Γυμνασίου Κοίμησης»

Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών αφίσα προβολής περιβαλλοντικού προγράμματος: "αλλάζω" το σχολείο μου...
Συριακοί Ιβίσκοι στο Γυμνάσιο Κοίμησης
εξώφυλλο απο το dvd εγγραφής του βίντεο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αλλάζω το σχολείο μου, μεταμόρφωση του εσωτερικού αλλά και εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του Γυμνασίου Κοίμησης»

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάληψη δράσεων  από ομάδες μαθητών και καθηγητών που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στον επανασχεδιασμό και αλλαγή των χώρων του σχολείου, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικοί, να υποστηρίζουν τις δημιουργικές δραστηριότητες, να είναι ευχάριστοι και να εκφράζουν τους ανθρώπους που ζουν, μαθαίνουν και εργάζονται εκεί. Οι μαθητές μας με την ενασχόληση τους με το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σε θέση. 

1. Να μπορούν να χρησιμοποιούν εύκολα και γρήγορα την  ψηφιακή τεχνολογία για εποικοδομητικό τρόπο κατάκτησης της γνώσης.

2. Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου, και φυσικού περιβάλλοντος παρατηρώντας ότι η με λίγη φροντίδα που θα δώσουν στα δέντρα αυτά θα την ανταποδώσουν με πληθώρα λουλουδιών και χρώματος.

3. Να μπορούν οι μαθητές να παρατηρούν, να συλλέγουν πληροφορίες (συνέντευξη με γεωπόνο ) να επεξεργάζονται δεδομένα και να υλοποιούν τις  γνώσεις που αποκτήθηκαν.

4. Να αναπτύξουν αισθητικό κριτήριο και πρακτικές δεξιότητες ώστε να συμβάλλουν στην βελτίωση του «διαλλείματος» τους τόσο στον αύλειο όσο και στον εσωτερικό χώρο.

5. Να ασχοληθούν  με την μεταμόρφωση του εσωτερικού αλλά και εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου.

6. Να αποκτήσουν αίσθημα τα ευθύνης και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην βελτίωση, προστασία και διατήρηση ενός όμορφου και υγιεινού περιβάλλοντος που θα το αγαπήσουν, θα το σέβονται, θα  τους ξεκουράζει και θα τους αναζωογονεί.

7. Να αποκτήσουν ατομική πρωτοβουλία και συγχρόνως ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας, ώστε να μοιραστούν μέσα σε μια ομάδα την καλλιτεχνική τους ανησυχία για να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

8. Να συνδέσουν την προσφορά γνώσης του σύγχρονου σχολείου με την καλλιέργεια μιας ευαισθησίας που θα αποτυπώνεται στους  εσωτερικούς τοίχους με σκοπό την θύμηση αυτής της γνώσης μέσω της εικόνας.

9. Να δημιουργηθεί ένα κλίμα ανανέωσης και δράσης στον εσωτερικό  χώρο του σχολείου.

10. Να μπορούν να βλέπουν τις εικαστικές δημιουργίες τους είτε στον εκθεσιακό χώρο του αρχείου, είτε στους τοίχους του σχολείου.

11. Να σέβονται τόσο τον εσωτερικό χώρο όσο και τον αύλειο χώρο του σχολείου μια και η αναβάθμιση τους έγινε από τα ίδια.

 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ( ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ)

1. Μέθοδος Project: οι συμμετέχοντες  σχεδίασαν οι ίδιοι τι θέλουν να κάνουν, (τοποθέτηση θεματικών ενοτήτων στους εσωτερικούς τοίχους, τρόπος διαμόρφωσης αίθουσας προβολών) να μάθουν, να πετύχουν (τρόπος κλαδέματος, κατάλληλη βιολογική λίπανση και προστασία των δένδρων). Συζήτησαν τις προτάσεις, οργάνωσαν την δουλειά τους. Σχεδιασμός, ημερολόγιο δραστηριοτήτων, διεπιστημονική προσέγγιση, άνοιγμα του σχολείου προς τα έξω, συλλογή-καταγραφή-επεξεργασία δεδομένων, ομαδική και συλλογική εργασία στο σχολείο, αξιολόγηση, παρουσίαση, παραγωγή τελικού προϊόντος.

 2. Μετακίνηση στο πεδίο μελέτης, σε φυσικό και δομημένο περιβάλλον, ( αυλές της Κοίμησης, θερμοκήπιο ζέρμπερας geotherm και εγκαταστάσεις spiroulina-platensis στο γεωθερμικό πεδίο Σιδηροκάστρου) δραστηριότητες που προσφέρουν εμπειρίες, ερεθίσματα, ψυχαγωγία και σύσφιξη των σχέσεων της  ομάδας.

3. Ανακαλυπτικές μέθοδοι: Παρατήρηση και έρευνα στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου. Χρήση βιβλιογραφίας, έντυπου υλικού από φορείς γεωπονικού ενδιαφέροντος, συνεντεύξεων, (γεωπόνου),  διαλόγου, οπτικοακουστικών μεθόδων και του διαδικτύου, διαφάνειες, slides και DVD.

 4. Συμμετοχικοί μέθοδοι: Κατανόηση εννοιών, σχέσεων, θεσμών και αξιών μέσα από αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, διατύπωση προτάσεων. Εργασίες κατά ομάδες είτε στην αίθουσα, είτε στην αυλή είτε στους εσωτερικούς διαδρόμους. Γραπτή (κείμενα, ποιήματα, συνθήματα…) και εικαστική (ζωγραφιές, σκίτσα, κολλάζ αφίσες) αποτύπωση σκέψεων, σχολίων, εντυπώσεων, συναισθημάτων και συμπερασμάτων. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολείου.

5. Βιωματικές μέθοδοι:  Καταιγισμός ιδεών έτσι ώστε να αναδυθούν συγκρούσεις, να εκφραστούν οι διαφορετικές αντιλήψεις και να αναζητηθούν λύσεις, με ταυτόχρονη έκφραση ποικιλίας συναισθημάτων.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ:

Χρήση βιβλιογραφίας, έντυπου υλικού από φορείς γεωπονικού ενδιαφέροντος, συνεντεύξεων,(γεωπόνου), διαλόγου, οπτικοακουστικών μεθόδων και του διαδικτύου, διαφάνειες, slides και DVD.

 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ:

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργαστήκαμε με: 

1. Τον υπεύθυνο του μεγαλύτερου θερμοκηπίου ζέρμπερας geotherm των Βαλκανίων κύριο Ανδρεάδη από τον οποίο πληροφορηθήκαμε για τον τρόπο θέρμανσης τόσο των φυτών όσο και του χώρου του θερμοκηπίου από τα γεωθερμικά ρευστά του γεωθερμικού πεδίου του Σιδηροκάστρου

2.Την υπεύθυνη των εγκαταστάσεων spiroulina -platensis στο γεωθερμικό πεδίο Σιδηροκάστρου από την οποία αντλήσαμε γνώσεις τόσο για τις ευεργετικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό της spiroulina όσο και για την καλλιέργειά της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ:

1. Θερμοκήπιο ζέρμπερας GEOTHERM  στο Σιδηρόκαστρο που χρησιμοποιεί θερμό νερό γεωθερμίας.

2. Τις εγκαταστάσεις  spiroulina -platensis στο γεωθερμικό πεδίο Σιδηροκάστρου

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ – ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1. Το Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών συμμετείχε στην εβδομάδα «θεατρικής άνοιξης εφήβων», που διοργάνωσε το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Σερρών την Πέμπτη 5 Μαΐου 2018, παρουσιάζοντας τόσο με αφίσες, όσο και με βίντεο τις περιβαλλοντικές δράσεις  του.

Αφίσες προβολής των δράσεων του Γυμνασίου Κοίμησης.

https://youtu.be/nLdIw-P_zVU

Φωτογραφίες στο χώρο του ΔΗΠΕΘΕ.

https://youtu.be/eTpWYbMa8e4

2. Το Γυμνάσιο Κοίμησης μετέχει στο διεθνές δίκτυο οικολογικών σχολείων υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας προστασίας της φύσης, και διαθέτει δική του ιστοσελίδα https://www.ecoschools.gr/schools/gymnasio-koimisis-serron  στην οποία έχει αναρτήσει όλες τις δράσεις του για το πρόγραμμα  «αλλάζω το Σχολείο μου» που εκπόνησε.

 3. Το γυμνάσιο Κοίμησης συνέδεσε το πρόγραμμα  «αλλάζω το Σχολείο μου» που εκπόνησε με τον στόχο ή ζωή στην στεριά, ένα από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει το βιωματικό σχολείο και μετέχει στον διαγωνισμό bravo-schools https://outlook.live.com/owa/?path=/attachmentlightbox στην κατηγορία καλές πρακτικές σχολείων με το 25 λεπτών βίντεο προβολής όλων των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πρόγραμμα «αλλάζω το Σχολείο μου»: https://youtu.be/qV0h4_VeSpc

 4. Το Γυμνάσιο Κοίμησης στα πλαίσια του ανοίγματος του προς την τοπική και όχι μόνο κοινωνία, συμμετείχε για πρώτη φορά στον διαγωνισμό "μαθητών επιχειρείν", του εμπορικού-βιοτεχνικού επιμελητηρίου Σερρών την Παρασκευή 4 Μαΐου. Παρουσίασε με εκθεσιακές αφίσες και βίντεο τις δράσεις της "Διπολικής οικολογικής επιχείρησης" που συνέστησε! Οι μαθητές μας έδωσαν συνέντευξη σε τοπικά, περιφερειακά και σε κρατικά τηλεοπτικά κανάλια, προβάλλοντας τις δράσεις της επιχείρησης του Γυμνασίου μας και αποκόμισαν πρωτόγνωρες εμπειρίες! Ακολούθησε η εισήγηση τους στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΣ, η οποία κέρδισε τις θετικές εντυπώσεις του ακροατηρίου και των διοργανωτών του διαγωνισμού!

Αφίσες προβολής των δράσεων της επιχείρησης του Γυμνασίου Κοίμησης:

https://youtu.be/8cfSvwbNKUU

Φωτογραφίες από τον χώρο του επιμελητηρίου:

https://youtu.be/F9OAIZiPcSs                      ...

Συνέντευξη Μαθητριών σε τηλεοπτικά μέσα:

https://youtu.be/tfq4L4aunV0    

Το βίντεο προβολής των δράσεων της επιχείρησης:

https://youtu.be/rcOE_VVnCww

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Κατά το Σχολικό έτος 2016-2017 μετά από μια περιβαλλοντική διερεύνηση του αύλειου χώρου έγινε ορατή η άμεση ανάγκη  διαμόρφωσης και αξιοποίησης του ώστε να μετατραπεί σε χώρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς τους και την τοπική κοινωνία.  Στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος προχωρήσαμε σε φύτευση 60 ανθοφόρων δενδρυλλίων  ανθεκτικών στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Το πόνημα μας με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, DVD  αφίσες, ανέβηκε μέσω επτά αναρτήσεων στον ιστότοπο  www.eepf.gr  της Ελληνικής εταιρίας προστασίας της φύσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθούμε τα θερμά συγχαρητήρια των ιθυνόντων της παραπάνω εταιρίας, το σχολείο μας να είναι το μοναδικό στον νομό, σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χαρακτηρίστηκε ως οικολογικό και να θέσει υποψηφιότητα για βράβευση με την «Πράσινη σημαία». Τα φυτά όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης τους χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα.                                                                                                                  

Η ανάγκη αυτή μας οδηγεί φέτος  το σχολικό έτος 2017-2018 στο να συνεχίσουμε το πρόγραμμα της ανάπλασης με όλη την απαραίτητη φροντίδα των δένδρων μας. Δεχτήκαμε ως ομάδα που εκπονεί το πρόγραμμα τις συμβουλές γεωπόνου όσον αφορά την υποστύλωση, το κλάδεμα, την βιολογική λίπανση και ψεκασμό των δένδρων μας και  κάναμε πράξη όλα τα παραπάνω. Φέρνοντας τη γεωπονία στο σχολείο οι μαθητές μας απόκτησαν  τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για την ανάπτυξη σήμερα των δένδρων του σχολείου και αύριο γιατί όχι και των δικών τους! Η ενασχόληση τους  με τα δένδρα και την γη θα τους οδηγήσει στο να δεθούν περισσότερο με τα φυτά ώστε να θεωρούν καθήκον  την προστασία τους και να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο μέσω της συνεργασίας τους. Βελτιώσαμε την  πίεση της παροχής ύδρευσης του σχολείου μας με την τοποθέτηση  πιεστικού προκειμένου να συντομέψουμε τον χρόνο ποτίσματος.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος που υλοποιήσαμε φέτος  το σχολικό έτος 2017-2018  είναι η διαμόρφωση τόσο από πλευράς καλαισθησίας όσο και από πλευράς λειτουργικότητας των εσωτερικών χώρων του σχολείου. Πράξαμε τα εξής: 

 1. Δημιουργήσαμε αρχείο σχολικών δραστηριοτήτων το οποίο  τοποθετήθηκε  εντός ξύλινης με τζαμαρία βιβλιοθήκης, σε περίοπτη θέση στον  διάδρομο της εισόδου του σχολείου. Δημιουργήσαμε ψηφιακό αρχείο σε DVD όλων των σχολικών δραστηριοτήτων και  ιστορικών και επετειακών αφιερωμάτων που γίνονται στο σχολείο, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον.

2. Προχωρήσαμε σε ψηφιοποίηση 3 αιθουσών με τοποθέτηση τηλεόρασης, Laptop, και σύνδεσης στο διαδίκτυο σε κάθε αίθουσα προκειμένου να γίνεται εύκολή η χρήση των ΤΠΕ και η ομαδοσυνεργατική μάθηση.

3. Χωρίσαμε σε θεματικές ενότητες τους τοίχους των δύο διαδρόμων του σχολείου και τους κοσμήσαμε  με φωτογραφικό υλικό, εικαστικές δημιουργίες, αφίσες, που είτε τις δημιουργήσαμε στο παρελθόν κατά την διάρκεια εορταστικών αφιερωμάτων, είτε τις κατασκευάσαμε  φέτος. Οι θεματικές ενότητες  είναι:

α. Ιστορική καταγραφή του Γυμνασίου από της ιδρύσεως του ως σήμερα, Συμβόλαιο συμπεριφοράς το οποίο θα συναχτεί από κοινού με τους μαθητές, οικοκώδικας του σχολείου, παιδαγωγικά μηνύματα και αποφθέγματα που το Γυμνάσιο Κοίμησης έχει σαν διαχρονικούς στόχους.                                                                                               

β. Η ελληνική επανάσταση του 1821

γ. Το έπος του 40

δ. Μακεδονικός Αγώνας

4. Τοποθετήσαμε παγκάκια  και τραπεζάκια στους  εσωτερικούς διαδρόμους του σχολείου προκειμένου να γίνουν χώροι συζήτησης και ξεκούρασης των μαθητών όταν είναι δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες.

5. Τοποθετήσαμε 2 θερμοπομπούς στις πιο κρύες αίθουσες του σχολείου και λύσαμε το διαχρονικό πρόβλημα της θέρμανσης τους.

6. Βάψαμε τον ιστό της σημαίας μας, βάψαμε τον τάπητα καλαθοσφαίρισης και τα κάγκελα στην κεντρική είσοδο του Σχολείου.

Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν όλη η Γ΄ Γυμνασίου και το τμήμα Α1 της Α΄ Γυμνασίου. Οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος ήταν: Αρβανιτίδης Συμεών (ΠΕ03 Μαθηματικός) ως συντονιστής και υπεύθυνος προβολής και εξωτερίκευσης του προγράμματος.Τρέντσιου Ελένη (ΠΕ 04.1 Φυσικός) ως υπεύθυνη πρακτικής εφαρμογής του προγράμματος.

Όλες οι δράσεις για την υλοποίηση των σκοπών του προγράμματος αποτυπώνονται στο βίντεο https://youtu.be/qV0h4_VeSpc που ακολουθεί το οποίο είναι αδιάψευστος μάρτυρας της συγκινητικής και ακούραστης θέλησης -εργασίας των μαθητών του Γυμνασίου Κοίμησης.

Συγγραφέας: 
gymkoimis