Οικοκώδικας

Ο Οικοκώδικας που δημιουργήθηκε από την  ομάδα είναι ένα σύνολο κανόνων καλής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και αναρτήθηκε στις τάξεις του σχολείου αλλά και στο κεντρικό ταμπλό με τις περιβαλλοντικές μας δράσεις.

Συγγραφέας: 
corinna.pertsinidou