Οικοκώδικας

Ο Οικοκώδικας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου - Κορδελιού Θεσσαλονίκης με τη μορφή εικονόλεξου.

Συγγραφέας: 
xariskuts