καταγραφή της αυλής του σχολείου μας

Παρατηρούμε την αυλή μας και καταγράφουμε τι υπάρχει σε αυτή. Στη συνέχεια  ακολουθεί καταιγισμός ιδεών για το πως θα θέλαμε να είναι , τι θα θέλαμε να έχει (π.χ. περισσότερα παιχνίδια, δέντρα για σκιά κτλ.) και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό (π.χ. να φυτέψουμε κι άλλα δέντρα, να φροντίσουμε αυτά που ήδη υπάρχουν).

 

Συγγραφέας: 
Νηπιαγωγείο Κουνάβων