ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να συμπληρώσουν μέσα στην τάξη ένα ερωτηματολόγιο για την ανακύκλωση. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Κατόπιν, έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από τις απαντήσεις τους και το μήνυμα το οποίο έλαβαν τα παιδιά είναι ότι η ανακύκλωση αφορά σε όλους και πέραν της συλλογικής προσπάθειας συνειδητοποίησαν ότι είναι και προσωπική υπόθεση του καθενός. 

Συγγραφέας: 
stauroulafardouli