ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ

Οι μαθητές/τριες των τάξεων (Α1, Γ1)που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με θέμα "Σχολική Αυλή" συμπλήρωσαν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο. Βγήκαν έξω στην αυλή, παρατήρησαν, έγινε εποικοδομητική συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, υπήρξε ευαυισθητοποίηση και αποφάσισαν με ενθουσιασμό και μεγάλη προθυμία να αναλάβουν δράση προκειμένου να βελτιώσουν το χώρο της σχολικής αυλής.

Συγγραφέας: 
stauroulafardouli