Ερωτηματολόγιο για σπατάλη τροφής

Δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο σχετικά με την σπατάλη τροφής το οποίο απευθυνόταν στις οικογένειες των μαθητών της Α΄ τάξης. Λάβαμε 62 απαντήσεις των οποίων η επεξεργασία έδειξε τα εξής:

Το 59,7% είναι γνώστες του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων, και το 80% θεωρεί πως έχει αντίκτυπο στο οικογενειακό τους εισόδημα. Όσον αφορά στη διαχείρηση των τροφίμων που λήγουν, το 43,5 % των ερωτηθέντων τα πετάει στα σκουπίδια ενώ το 30,6% τα ανακυκλώνει. Τα είδη που καταλήγουν στα σκουπίδια είναι κατά 37,1% φρούτα και λαχανικά, το 33,9% είναι ψωμί και είδη ψωμιού ενώ το 27,4% γαλα και γαλακτοκομικά. Επιπρόσθετα το 27,4% δηλώνει πως δεν πετάει τρόφιμα. Από το σύνολο των 62 νοικοκυριών το 69,4% δηλώνει πως ελέχγει πάρα πολύ συχνά την ημερομηνία λήξης των τροφίμων που αγοράζει. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως το 58,1% είναι εξοικιωμένο με τη διαφορά στις ετικέτες των προιόντων ανάμεσα στις εκφράσεις “ημερομηνία λήξεως” και “ανάλωση κατά προτίμηση πριν” ενώ το 80,3% δηλώνει πως δεν πετάνε τρόφιμα επειδή πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους. Όσον αφορά στον εβδομαδιαίο σχεδιασμό γευμάτων, το 45,1% δηλώνει πως κάνει το σχεδιασμό γευμάτων της επόμενης εβδομάδας.Το 80,6% χρησιμοποιεί λίστα για τα ψώνια και ενοχλούνται όταν πετάνε τρόφιμα, ενώ το 77,4% καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να μειώσει τις ποσότητες τροφίμων που πετάει. Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο τα νοικοκυριά θα ενθαρρυνόταν να μειώσουν τα τρόφιμα που πετάνε είναι η εξοικονόμηση χρημάτων (73,8%). Τέλος, ενώ το 86,7% γνωρίζει την έννοια της κομποστοποίησης, μόνο το 4,9% έχει στο σπίτι κάδο κομποστοποίησης.

Ερωτηματολόγιο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIτpQLSf0m-jUk9flTX_RWP0MXKUxqzl1x_kFNokuGhvY9jexdXqVLQ/viewform

Απαντήσεις

https://docs.google.com/forms/d/11HPZEgcqyJIWiKdw9vWFX0nKGlQ7r6VPjElN5A0...

Συγγραφέας: 
corinna.pertsinidou