Ερωτηματολόγιο για πλαστική σακούλα

Αισιόδοξα τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 72 γονείς των μαθητών της Α’ τάξης σχετικά με τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Το 73,6% αυτών που απάντησαν ήταν γυναίκες. Το 61,1% ήταν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 41-50 ετών. Μόνο το 13,9% θεωρεί απαράδεκτη την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους, ενώ το 62,5% τη θεωρεί πολύ σωστή. Το 55,5% χρησιμοποιεί τις περισσότερες φορές επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα ενώ το 37,5% τη χρησιμοποιεί πάντα.
Ευχαριστούμε τους γονείς που συνέβαλαν στην έρευνά μας.

Το ερωτηματολόγιο:

https://docs.google.com/forms/d/1IMK-8Ee3J1GGtLcfN1Ch5ZtiLXHW79YSv0XZ_lA...

Τα στατιστικά των απαντήσεων:

https://docs.google.com/forms/d/1IMK-8Ee3J1GGtLcfN1Ch5ZtiLXHW79YSv0XZ_lA...

Συγγραφέας: 
corinna.pertsinidou