Ερωτηματολόγιο - απορρίμματα

Σε μια προσπάθεια αποτύπωσης γνώσεων αλλά και στάσεων των μαθητών μας σε θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και ανακύκλωσης, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο όπου απαντήθηκε ανώνυμα από το σύνολο του μαθητικού δυναμικού του σχολείου μας.

Ερωτημτολόγιο:

https://docs.google.com/forms/d/1st4A_3J0LY72AfEYHDicnqoLl05E_9Nj0-GrzdN...

Αποτελέσματα:

https://docs.google.com/forms/d/1st4A_3J0LY72AfEYHDicnqoLl05E_9Nj0-GrzdN...

Συγγραφέας: 
corinna.pertsinidou