Η επικρατούσα Γεωθερμική κατάσταση στον Νομό Σερρών.

Γεωθερμική κατάσταση στον νομό Σερρών.

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγραμμάτος που αφορά την Γεωθερμία οι μαθητές του γυμνασίου Κοίμησης προχώρησαν σε έρευνα που αφορά την Γεωθερμική κατάσταση στον νομό Σερρών. Εξερεύνησαν ποιές ήταν αρχικά οι τεκτονικές συνθήκες που οδήγησαν στην δημιουργία των 5 γεωθερμικών πεδίων στον νομό Σερρών, ποιά είναι τα υφιστάμενα γεωθερμικά πεδία και ποιές είναι οι εφαρμογές εκμετάλευσής τους.

Συγγραφέας: 
gymkoimis