ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2018- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΑΝΑΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

Συνέχεια της δράσης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, όπου οι μαθητές/ τριες κατά ομάδες συμμετέχουν ενεργά στον καθαρισμό της ακτής του Αναύρου.

Συγγραφέας: 
stauroulafardouli