ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι μαθητές κατασκεύασαν μικρούς κάδους ανακύκλωσης από χαρτοκούτια και συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη διαδικασία συγκεντρώνοντας το χαρτί προς ανακύκλωση και μεταφέροντάς το στον μπλε κάδο έξω από το σχολείο.

Συγγραφέας: 
stauroulafardouli